Epsilon Uitgaven


 
Epsilon Uitgaven beoogt het tot stand brengen en verspreiden van wetenschappelijke boeken in de Nederlandse taal met de nadruk op wiskunde.

Een overweging van de redactie is, dat het kennis maken met nieuwe ideeën gemakkelijker gaat, indien dit plaats vindt in de eigen taal. Daarnaast is het zinvol om, uitgaande van de in het Nederlandse taalgebied aanwezige deskundigheid, wetenschap systematisch toegankelijk te maken voor een breder publiek.

Uitgeverij Epsilon Uitgaven geeft sinds 1985 een serie wetenschappelijke boeken uit op het gebied van de wiskunde en verwante gebieden. Vanaf 1999 verschijnen ook delen van de Zebra-reeks, een serie bedoeld voor leerlingen op het VWO en algemeen belangstellenden. Vanaf 2009 is er ook de Spijkerreeks, bedoeld voor het bijspijkeren van basiskennis wiskunde.
Alle boeken in de catalogus zijn op dit moment verkrijgbaar, behalve de epsilon-delen 20, 40 en 42 en de zebra-delen 2 en 27. Indien u direct in de catalogus wilt zoeken, kunt u hier uw zoekterm(en) invoeren:
 
Hieronder vindt u de meest recente uitgaven en herdrukken uit de verschillende series.


De juiste ondersteuning nieuw
zwaartepunten door de eeuwen heen
D. van den Hombergh, L. van den Broek

Zebra-reeks, deel 39. ISBN 978-90-5041-141-7, € 10,00.

Stabiel evenwicht kan spectaculair zijn. Om evenwicht te begrijpen let je op het zwaartepunt. Maar wat is dat eigenlijk, en hoe vind je dat? In deze Zebra worden Archimedes en Stevin gevolgd in hun axiomatische benadering van het zwaartepunt. De positie van het zwaartepunt wordt meetkundig geconstrueerd, maar er zal ook aan het zwaartepunt gerekend worden. Lees meer...
Kantelpunten en alternatieve evenwichten nieuw
L. Hemerik, E. van Nes, Th.J. van de Pol

Zebra-reeks, deel 40. ISBN 978-90-5041-142-4, € 10,00.

In deze Zebra wordt op een duidelijke manier uitgelegd hoe je kantelpunten kan ontdekken in een systeem dat geleidelijk verandert en hoe alternatieve evenwichten als gevolg van een langzaam veranderende omgevingsvariabele kunnen optreden. Lees meer...
Meetkunde en Fysica nieuwe druk
met differentiaalvormen en integraalstellingen
H. Broer

Epsilon-Uitgaven, deel 44. ISBN 978-90-5041-054-0, € 29,00.

In de zeventiende eeuw ontwikkelde de wiskunde zich hand in hand met de natuurkunde, met name de mechanica en de optica. Hierbij ontstonden de differentiaal- en integraalrekening, als versterking van de meetkunde en de algebra. In de negentiende eeuw werd de meetkunde van gekromde ruimten verder ontwikkeld: krommen, oppervlakken en meer in het algemeen variëteiten. In dit boek wordt een levendige inleiding gegeven op het werken met variëteiten. Er worden zoveel mogelijk dwarsverbanden gelegd tussen wiskunde en natuurkunde, zodat de stijl past binnen het moderne, multidisciplinair curriculum. Lees meer...
De Laatste Stelling van Fermat nieuwe druk
P. Lanser

Zebra-reeks, deel 7. ISBN 978-90-5041-065-6, € 10,00.

Over hoe een eeuwenoud probleem uiteindelijk toch nog opgelost werd. Lees meer...
SpiroSporen nieuw
tekenen met de spirograaf
S. Berendonk, L. van den Broek

Zebra-reeks, deel 38. ISBN 978-90-5041-139-4, € 10,00.

Bevestig een pen aan een draaiend wiel en fraaie figuren worden getekend. Dat is het idee achter de Spirograaf, een spel dat in de zestiger en zeventiger jaren razend populair was en ook nu nog menigeen veel tekenplezier geeft. In deze Zebra worden allerlei vragen over de spirograafkrommen gesteld en beantwoord. Achter in het boekje is een spirograafset bijgevoegd. Lees meer...
Moiré-kunst met niveaulijnen nieuw
L. Van den Broeck

Zebra-reeks, deel 37. ISBN 978-90-5041-138-7, € 10,00.

Functies in twee onafhankelijke variabelen kunnen voorgesteld worden in de driedimensionale grafiek en het tweedimensionale niveaulijnenpatroon. In dit Zebra-boekje worden verbanden tussen beide visualiseringen gezocht. Er worden moiré-effecten gecreëerd door twee niveaulijnen op transparant over elkaar te laten schuiven. Achter in het boekje zijn transparanten bijgevoegd. Lees meer...
Muziek uitgedrukt in getallen nieuw
de toonklasseverzamelingentheorie en haar toepassingen
A. Honingh, M. Schuijer

Zebra-reeks, deel 36. ISBN 978-90-5041-137-0, € 10,00.

Deze Zebra gaat over de toonklasseverzamelingentheorie, die aan toonhoogten getalswaarden geeft. Op deze manier kunnen bepaalde muzikale technieken verrassend eenvoudig worden beschreven, zoals bijvoorbeeld transpositie en inversie. Dit boekje is bedoeld voor de muziekliefhebber die een wiskundige benadering niet uit de weg gaat. Lees meer...
Hemelverschijnselen nabij de horizon nieuw
naar Minnaert en Wegener, Bernoulli en Hamilton
H. Broer

Epsilon-Uitgaven, deel 77. ISBN 978-90-5041-136-3, € 22,00.

Asfaltspiegelingen, fata morgana's, blinde stroken of zones in de ondergaande zon: het zijn regelmatig optredende hemelverschijnselen die zich in de buurt van de horizon afspelen. Luchtspiegelingen zijn het. De verschijnselen laten zich goed verklaren in termen van geometrische optica. In dit boek worden deze verschijnselen nader beschouwd met behulp van wat elementaire wiskunde, die enige euclidische meetkunde en differentiaalrekening behelst. Verder wordt het Principe van Fermat nader uitgewerkt, waarbij variatierekening en differentiaalmeetkunde een belangrijke rol krijgen. Lees meer...
Handboek wiskundedidactiek nieuwe druk
P. Drijvers, A. van Streun, B. Zwaneveld

Epsilon-Uitgaven, deel 72. ISBN 978-90-5041-130-1, € 34,00.

Het Handboek wiskundedidactiek biedt ondersteuning aan de wiskundeleraar, die actief aan de slag wil met het verbeteren van het eigen onderwijs. Geen teksten die voorschrijven wat de docent zou moeten doen en hoe dan, maar wetenschappelijk onderbouwde informatie, geïllustreerd met inspirerende voorbeelden om de didactische bekwaamheid verder te ontwikkelen. Het is geschreven voor aanstaande wiskundeleraren in het voortgezet onderwijs, maar ook voor hun collega's die daar al werkzaam zijn, voor opleiders in het eerste- en tweedegraads gebied, auteurs van schoolmethoden en natuurlijk andere belangstellenden. Lees meer...


Laatst bijgewerkt: maandag 24 februari 2014.