Epsilon Uitgaven


Getipt voor Verkiezing Belangrijkste Boek

Verhandeling over het licht
Christiaan Huygens


In De Wereld Draait Door van 22 april is bekendgemaakt dat 'Verhandeling over het licht' van Christiaan Huygens in de Tip 100 staat voor de verkiezing van Het Belangrijkste Boek van Nederland.

Deze verkiezing vindt plaats in het kader van het Jaar van het Boek. Er kan tot 22 september gestemd worden op

www.belangrijksteboek.nl

Christiaan Huygens (1629-1695) werd in zijn tijd beschouwd als Europa's grootste wiskundige en natuurwetenschapper. Het origineel van 'Verhandeling over het licht' uit 1690 was geschreven in het Frans met als titel 'Traité de la lumière'. De huidige versie bevat zowel het origineel als de Nederlandse vertaling. Lees meer...


Muzikale Computers
Over het formaliseren en modelleren van muzikale structuren en processen
A.K. Honingh

Epsilon-Uitgaven, deel 83. ISBN 978-90-5041-155-4, € 17,00.

Wil je graag weten hoe muziekherkenning (zoals Shazam) werkt? Of een drummachine? Of ben je geïnteresseerd in de formalisatie van muzikale frases of het proces van akkoordherkenning? Door elementen in muziek, zoals toonsoort of maatsoort, te formaliseren, kunnen we tot een beter begrip en consensus hierover komen. Naast het modelleren van muziek zelf, gaat dit boek ook over het formaliseren en modelleren van processen bij muziekwaarneming. Lees meer...
Een Variabele Constante
Historische en didactische aspecten van de Analyse op school
M. Kindt

Epsilon-Uitgaven, deel 82. ISBN 978-90-5041-153-0, € 36,00.

Dit boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft de lange (voor)geschiedenis van het vak analyse in het voortgezet onderwijs. Het tweede deel is vooral te beschouwen als achtergrondboek. Aan de hand van zes thema’s uit de elementaire analyse worden stukjes wiskundige theorie, uitgewerkte problemen, didactische opmerkingen, historische excursies en persoonlijke opinies in een bonte afwisseling voor de lezer opgevoerd. Lees meer...
Knopen in de wiskunde
M. Akveld en A. van der Roest

Zebra-reeks, deel 46. ISBN 978-90-5041-154-7, € 10,00.

Knopen zijn onderdeel van ons dagelijks leven. In dit Zebra-boekje proberen we een aanzet te geven tot verdere bestudering van de knopentheorie. Het begint makkelijk, maar tegen het einde heb je steeds meer 'echte' wiskunde nodig. Mocht dit je niet zo liggen, probeer het dan nog eens met het allerlaatste, verrassende hoofdstuk. Daarin gaat het niet meer om de wiskunde van knopen, maar om de schoonheid van de knopen. Lees meer...


Direct in de catalogus zoeken:     

 
Epsilon Uitgaven beoogt het tot stand brengen en verspreiden van wetenschappelijke boeken in de Nederlandse taal met de nadruk op wiskunde.

Naast de wetenschappelijke reeks geeft Epsilon Uitgaven de Zebra-reeks uit, die zich richt op leerlingen uit de hoogste klassen van het vwo, maar ook interessant is voor eenieder met een algemene belangstelling voor wiskunde. Voor het bijspijkeren van basiskennis wiskunde is er de Spijkerreeks.