Epsilon Uitgaven


 
Epsilon Uitgaven beoogt het tot stand brengen en verspreiden van wetenschappelijke boeken in de Nederlandse taal met de nadruk op wiskunde.

Een overweging van de redactie is, dat het kennis maken met nieuwe ideeën gemakkelijker gaat, indien dit plaatsvindt in de eigen taal. Daarnaast is het zinvol om, uitgaande van de in het Nederlandse taalgebied aanwezige deskundigheid, wetenschap systematisch toegankelijk te maken voor een breder publiek.

Epsilon Uitgaven geeft een serie wetenschappelijke boeken uit op het gebied van de wiskunde en verwante gebieden. De Zebra-reeks richt zich op leerlingen uit de hoogste klassen van het vwo, maar is nadrukkelijk ook bedoeld voor eenieder met een algemene belangstelling voor wiskunde. De Spijkerreeks is bedoeld voor het bijspijkeren van basiskennis wiskunde.

Alle boeken in de catalogus zijn op dit moment verkrijgbaar, behalve de epsilon-delen 20, 40 en 42 en de zebra-delen 2 en 27. Indien u direct in de catalogus wilt zoeken, kunt u hier uw zoekterm(en) invoeren:

 
Hieronder vindt u de meest recente uitgaven en herdrukken:

De juiste ondersteuning nieuw
zwaartepunten door de eeuwen heen
D. van den Hombergh, L. van den Broek

Zebra-reeks, deel 39. ISBN 978-90-5041-141-7, € 10,00.

Stabiel evenwicht kan spectaculair zijn. Om evenwicht te begrijpen let je op het zwaartepunt. Maar wat is dat eigenlijk, en hoe vind je dat? In deze Zebra worden Archimedes en Stevin gevolgd in hun axiomatische benadering van het zwaartepunt. De positie van het zwaartepunt wordt meetkundig geconstrueerd, maar er zal ook aan het zwaartepunt gerekend worden. Lees meer...
Kantelpunten en alternatieve evenwichten nieuw
L. Hemerik, E. van Nes, Th.J. van de Pol

Zebra-reeks, deel 40. ISBN 978-90-5041-142-4, € 10,00.

In deze Zebra wordt op een duidelijke manier uitgelegd hoe je kantelpunten kan ontdekken in een systeem dat geleidelijk verandert en hoe alternatieve evenwichten als gevolg van een langzaam veranderende omgevingsvariabele kunnen optreden. Lees meer...
Meetkunde en Fysica nieuwe druk
met differentiaalvormen en integraalstellingen
H. Broer

Epsilon-Uitgaven, deel 44. ISBN 978-90-5041-054-0, € 29,00.

In de zeventiende eeuw ontwikkelde de wiskunde zich hand in hand met de natuurkunde, met name de mechanica en de optica. Hierbij ontstonden de differentiaal- en integraalrekening, als versterking van de meetkunde en de algebra. In de negentiende eeuw werd de meetkunde van gekromde ruimten verder ontwikkeld: krommen, oppervlakken en meer in het algemeen variëteiten. In dit boek wordt een levendige inleiding gegeven op het werken met variëteiten. Er worden zoveel mogelijk dwarsverbanden gelegd tussen wiskunde en natuurkunde, zodat de stijl past binnen het moderne, multidisciplinair curriculum. Lees meer...
De Laatste Stelling van Fermat nieuwe druk
P. Lanser

Zebra-reeks, deel 7. ISBN 978-90-5041-065-6, € 10,00.

Over hoe een eeuwenoud probleem uiteindelijk toch nog opgelost werd. Lees meer...