Epsilon Uitgaven


 
Epsilon Uitgaven beoogt het tot stand brengen en verspreiden van wetenschappelijke boeken in de Nederlandse taal met de nadruk op wiskunde.

Naast de wetenschappelijke reeks geeft Epsilon Uitgaven de Zebra-reeks uit, die zich richt op leerlingen uit de hoogste klassen van het vwo, maar ook interessant is voor eenieder met een algemene belangstelling voor wiskunde. Voor het bijspijkeren van basiskennis wiskunde is er de Spijkerreeks.Direct in de catalogus zoeken:     

Recente uitgaven:

Een passie voor symmetrie nieuw
Jan van de Craats

Epsilon Uitgaven, deel 78. ISBN 978-90-5041-143-1, € 20,00.

Symmetrie en symmetrische patronen zijn te vinden in schalen en bekers, kopjes en schotels, tafels en stoelen, kleedjes en tapijten, gordijnen en behangpatronen. In tegelvloeren, maar ook in vignetten van benzinemerken en wieldoppen van auto's. En in de karakteristieke lijnenpatronen op een voetbal, een volleybal, een basketbal of een tennisbal. In dit boek kijkt Jan van de Craats met wiskundige ogen naar symmetrie. Na dit boek kijk je nooit meer op dezelfde manier naar symmetrische voorwerpen en patronen. Dit is een wiskundeboek zonder formules, vergelijkingen of bewijzen. Er is geen wiskundige voorkennis voor nodig, alleen maar nieuwsgierigheid en een actieve, onderzoekende geest! Lees meer...
De juiste ondersteuning
zwaartepunten door de eeuwen heen
D. van den Hombergh, L. van den Broek

Zebra-reeks, deel 39. ISBN 978-90-5041-141-7, € 10,00.

Stabiel evenwicht kan spectaculair zijn. Om evenwicht te begrijpen let je op het zwaartepunt. Maar wat is dat eigenlijk, en hoe vind je dat? In deze Zebra worden Archimedes en Stevin gevolgd in hun axiomatische benadering van het zwaartepunt. De positie van het zwaartepunt wordt meetkundig geconstrueerd, maar er zal ook aan het zwaartepunt gerekend worden. Lees meer...
Kantelpunten en alternatieve evenwichten
L. Hemerik, E. van Nes, Th.J. van de Pol

Zebra-reeks, deel 40. ISBN 978-90-5041-142-4, € 10,00.

In deze Zebra wordt op een duidelijke manier uitgelegd hoe je kantelpunten kan ontdekken in een systeem dat geleidelijk verandert en hoe alternatieve evenwichten als gevolg van een langzaam veranderende omgevingsvariabele kunnen optreden. Lees meer...