Epsilon Uitgaven


 
Epsilon Uitgaven beoogt het tot stand brengen en verspreiden van wetenschappelijke boeken in de Nederlandse taal met de nadruk op wiskunde.

Naast de wetenschappelijke reeks geeft Epsilon Uitgaven de Zebra-reeks uit, die zich richt op leerlingen uit de hoogste klassen van het vwo, maar ook interessant is voor eenieder met een algemene belangstelling voor wiskunde. Voor het bijspijkeren van basiskennis wiskunde is er de Spijkerreeks.Direct in de catalogus zoeken:     

Recente uitgaven:

Een Variabele Constante nieuw
M. Kindt

Epsilon-Uitgaven, deel 82. ISBN 978-90-5041-153-0, € 32,00.

Dit boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft de lange (voor)geschiedenis van het vak analyse in het voortgezet onderwijs. Het tweede deel is vooral te beschouwen als achtergrondboek. Aan de hand van zes themaís uit de elementaire analyse worden stukjes wiskundige theorie, uitgewerkte problemen, didactische opmerkingen, historische excursies en persoonlijke opinies in een bonte afwisseling voor de lezer opgevoerd. Lees meer...
Knopen in de wiskunde nieuw
M. Akveld en A. van der Roest

Zebra-reeks, deel 46. ISBN 978-90-5041-154-7, € 10,00.

Knopen zijn onderdeel van ons dagelijks leven. In dit Zebra-boekje proberen we een aanzet te geven tot verdere bestudering van de knopentheorie. Het begint makkelijk, maar tegen het einde heb je steeds meer 'echte' wiskunde nodig. Mocht dit je niet zo liggen, probeer het dan nog eens met het allerlaatste, verrassende hoofdstuk. Daarin gaat het niet meer om de wiskunde van knopen, maar om de schoonheid van de knopen. Lees meer...
Functionaalanalyse nieuw
H. Hanßmann

Epsilon-Uitgaven, deel 81. ISBN 978-90-5041-152-3, € 28,00.

Begin vorige eeuw werden systemen van lineaire vergelijkingen gegeneraliseerd naar integraalvergelijkingen en ontstond een algemene toegang naar problemen in oneindige dimensie. Deze introductie tot de lineaire functionaalanalyse laat zien hoe ver de ideeŽn en methoden van de lineaire algebra dragen en waar nieuwe aanpakken nodig zijn. Centraal staan Hilbertruimten en de spectraalstelling voor compacte zelfgeadjungeerde operatoren – dit generaliseert het diagonaliseren van symmetrische matrices. Lees meer...
Christiaan Huygens: Het Slingeruurwerk nieuw
Een studie
J.M. Aarts

Epsilon-Uitgaven, deel 80. ISBN 978-90-5041-151-6, € 32,00.

De volledige titel van de oorspronkelijke Latijnse uitgave uit 1673 van het boek van Christiaan Huygens luidt: Horologium oscillatorium, sive, De motu pendulorum ad horologia aptato. Demonstrationes geometrica, dat is, Het slingeruurwerk, oftewel, Over de beweging van slingers toegepast in uurwerken. Meetkundige bewijzen. En het boek geeft precies wat de titel belooft. Het opent met de beschrijving van een slingeruurwerk dat zů nauwkeurig loopt dat het gebruikt kan worden voor de bepaling van de lengtegraad op volle zee. Het hoofddoel van dit boek is echter om te bewijzen, en wel op de wijze van de meetkunde van Euclides en Archimedes, dat de klok inderdaad goed werkt. Het blijft verbazingwekkend om te zien hoeveel bijzonder fraaie en originele wiskundige ideeŽn in het Horologium oscillatorium bijeen zijn gebracht om de constructie en werking van de klok uiteen te zetten. Lees meer...
Galoistheorie nieuw
Beginselen van de theorie der veeltermvergelijkingen in één onbekende
F. Keune

Epsilon-Uitgaven, deel 79. ISBN 978-90-5041-150-9, € 24,00.

Het werk van Evariste Galois (1811–1832) markeert het begin van de moderne algebra. Met de begrippen groep, ring en lichaam – standaardbegrippen in iedere wiskundeopleiding – komt men tot een diep inzicht in de oplosbaarheid van vergelijkingen. Deze theorie staat algemeen bekend als Galoistheorie en aan wiskundestudenten wordt het wereldwijd onderwezen. Studenten vinden Galoistheorie vaak moeilijk, maar worden er wel door geboeid, vooral doordat abstracte algebra erin tot leven komt. Lees meer...