33

    Analyse van Gewone

Differentiaalvergelijkingen


Auteurs J.J. Duistermaat
W. Eckhaus
Onderwerpen Analyse
  
Bedoeld voor Wiskundestudenten universiteit en onderzoekers, leraren wiskunde.
Ingangsniveau Basiskennis analyse en lineaire algebra.
  
Uitgave 4e druk, 2015.
ISBN 978-90-5041-039-7
 240 pagina's
Prijs € 28,00

Dit boek kan worden gekarakteriseerd als: 'elementaire gewone differentiaalvergelijkingen vanuit hoger standpunt belicht'. De analyse van differentiaalvergelijkingen heeft veel invloed gehad op begripsvorming in de analyse en de algebra. Voorbeelden zijn de theorie van Banach- en Hilbertruimten, eigenwaarden en Jordanontbindingen van lineaire afbeeldingen, orthogonaliteit en compacte zelfgeadjungeerde operatoren.

De theorie wordt zo behandeld dat het verband met deze begrippen uitvoerig aan de orde komt. Daarnaast vormt het boek een complete inleiding op een gebied dat van bijzonder belang is voor toepassingen van de wiskunde.

 Inhoudsopgave
1. Eerste orde differentiaalvergelijkingen5. Reeksontwikkelingen
2. Stelsels van eerste orde vergelijkingen6. Rand- en eigenwaardeproblemen
3. Lineaire eerste orde stelsels7. Analyse in een pre-Hilbert-ruimte
4. Hogere orde differentiaalvergelijkingen

Prof. dr. J.J. Duistermaat werd in 1942 geboren in 's-Gravenhage; na zijn studie wiskunde promoveerde hij in 1968 aan de Universiteit van Utrecht bij prof. dr. H. Freudenthal. Hij was als hoogleraar verbonden aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en sinds 1974 heeft hij deze functie aan de Universiteit Utrecht. Prof. Duistermaat was als gast werkzaam aan de universiteiten van Lund (Zweden) en Berkeley in Californië, aan het Courant Instituut (New York) en het MIT (Cambridge, VS). Zijn publicaties betreffen de zuivere en toegepaste analyse. Hij overleed in 2010.

Prof. dr. ir. W. Eckhaus werd in 1930 geboren in Polen en woonde sinds 1947 in Nederland. Hij studeerde vliegtuigbouwkunde aan de Technische Hogeschool Delft (thans TU) en promoveerde in 1959 aan het Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, VS). Hij was werkzaam aan de universiteit te Parijs, het Mathematisch Centrum te Amsterdam en de TU Delft. In 1971 werd hij als hoogleraar verbonden aan de Universiteit Utrecht. Zijn artikelen en boeken handelen over methoden en toepassingen van de niet-lineaire analyse. Hij overleed in 2000.