35

    Chaostheorie


het einde van de voorspelbaarheid?

Auteurs Henk Broer
Jan van de Craats
Ferdinand Verhulst
Onderwerpen Natuurwetenschap en Techniek, Analyse, Toegepaste Wiskunde
  
Bedoeld voor Algemeen wetenschappelijk geïnteresseerden.
  
Uitgave 3e druk, 2008. De eerste druk verscheen in 1995 als gezamelijke uitgave van Aramith Uitgevers Bloemendaal en Epsilon Uitgaven Utrecht onder de titel Het einde van de voorspelbaarheid?
ISBN 978-90-5041-081-6
 160 pagina's
Prijs € 24,00

Wat is de fascinatie van chaos? Ruim tien jaar geleden ontstond een ware chaosrage die nog steeds niet helemaal uitgewoed is. Het woord chaos heeft daarbij niet alleen maar de oude, negatieve betekenis van ordeloosheid en anarchie. Chaos heeft ook te maken met creativiteit, vitaliteit en raadselachtige, fractale complexiteit.

Het weer is een schoolvoorbeeld van chaos en onvoorspelbaarheid. De turbulente atmosfeer maakt betrouwbare weersverwachtingen op lange termijn onmogelijk. Daarnaast komt chaos voor in de meest uiteelopende toepassingsgebieden: mechanica, scheikunde, biologie, economie. Zelfs in de psychologie en bedrijfskunde leidt de chaostheorie tot nieuwe inzichten.

In Chaostheorie - het einde van de voorspelbaarheid? schetsen de auteurs, de wiskundigen prof.dr. H.W. Broer (Rijksuniversiteit Groningen), prof.dr. J. van de Craats (Koninklijke Militaire Academie en Universiteit van Amsterdam) en prof.dr. F.Verhulst (Universiteit Utrecht), de achtergronden hiervan in een breed historisch perspectief. Aan de hand van eenvoudige voorbeelden maken zij de revolutionaire ideeën en toepassingen van de chaostheorie duidelijk.

Chaostheorie is een oorspronkelijk boek, geschreven door experts voor een breed publiek. Zij plaatsen het begrip voorspelbaarheid in een nieuw licht, openen onverwachte perspectieven en zullen vele lezers daarmee een nieuwe kijk op de werkelijkheid geven. De tweede druk bevat enkele kleine correcties en aanvullingen.

 Inhoudsopgave
1. Wankelend optimisme10. Conservatieve chaos
2. De oorsprong van de chaos11. Vreemde attractoren
3. Slingeringen en resonanties12. Chaos in werking
4. Het ontstaan van het moderne wereldbeeld13. Chaos in de biologie en de geneeskunde
5. Poincaré ondermijnt het wereldbeeld14. Chaos in het zonnestelsel
6. Een chaotische slinger15. Nieuwe ideeën en speculaties
7. Chaos in het weer16. Chaos als metafoor
8. Chaotische populatiegroei17. Het einde van de voorspelbaarheid?
9. Bifurcaties en de Mandelbrotverzameling

Henk Broer werd in 1950 geboren in Diever (Drente), studeerde in Groningen en is thans hoogleraar aldaar met specialismen meetkunde en dynamische systemen. Hij is een actief onderzoeker en heeft vele wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan. Ook houdt hij zich bezig met het populariseren van de wiskunde in boekvorm, artikelen en door radio en tv-optredens.
Naast het wetenschappelijke werk vindt hij nog tijd voor musiceren en het liefdevol doch streng omgaan met zijn honden.

Jan van de Craats werd in 1944 geboren te Voorburg, studeerde in Leiden en promoveerde daar in 1972 op een onderwerp uit de numerieke wiskunde. In 1984 werd hij benoemd tot hoogleraar in de wiskunde aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda. Daarnaast vervult hij deeltijdbetrekkingen als hoogleraar aan de Open Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. Hij is actief op veel terreinen van het wiskundeonderwijs. Door middel van boeken, artikelen, lezingen en optredens voor radio en tv draagt hij bij aan het interesseren van een groot publiek, en met name jonge mensen, voor de wiskunde.

Ferdinand Verhulst is hoogleraar wiskunde, in het bijzonder dynamische systemen, aan de Universiteit van Utrecht.

 Van deze auteurs verschenen ook
 • Dynamische Modellen versie 2.0 (F. Verhulst)
 • Meetkunde en Fysica (H. Broer)
 • Vectoren en Matrices (J. van de Craats)
 • Dynamical Systems and Chaos (H. Broer, F. Takens)
 • De Riemann-hypothese (J. van de Craats, R. van der Veen)
 • Hemelverschijnselen nabij de horizon (H. Broer)
 • Een passie voor symmetrie (J. van de Craats)
 • De juiste toon (J. van de Craats)
 • Chaos en Orde (F. Verhulst)
 • Een Koele Blik op Waarheid (F. Verhulst)


 •