36

    Kansrekening


het zekere van het onzekere

Auteurs H.G. Dehling
J.N. Kalma
Onderwerpen Kansrekening en Statistiek
  
Bedoeld voor Wiskundestudenten universiteit en hbo, leraren wiskunde vwo-hbo
Ingangsniveau vwo
  
Uitgave 3e druk, 2019
ISBN 978-90-5041-092-2
 270 pagina's
Prijs € 29,00

Dit boek bevat de basisbegrippen van de kansrekening met vele concrete toepassingen en voorbeelden. Het is de bedoeling van de auteurs om zoveel mogelijk de charme van het vak te laten zien zonder al te veel axiomatiek. Het resultaat is een stenische tekst zonder dat de lezer al te streng wordt aangepakt.

Belangrijke gedachten uit de kansrekening kunnen met behulp van discrete experimenten worden uitgelegd en dat gebeurt dan ook veelvuldig in dit boek. In het verwante vakgebied statistiek heeft men vaak inzicht nodig in continue verdelingen; ook hier wordt aandacht aan besteed.

Het boek is gebaseerd op vele jaren ervaring met onderwijs aan eerstejaars studenten. De didactische opzet maakt het geschikt voor zelfstudie en tevens als achtergrond voor leraren vwo en hbo, die deze stof moeten doceren.

 Inhoudsopgave
1. Inleiding8. Continue verdelingen
2. Elementaire combinatoriek9. Meerdimensionale continue verdelingen
3. Onafhankelijkheid en voorwaardelijke kansen10. De Centrale Limietstelling
4. Stochastische variabelen en hun verdelingen11. Het Poissonproces
5. Verwachtingswaarde en variantie12. Statistische toepassingen
6. Meerdimensionale stochasten13. Enkele convergentiebegrippen
7. Analytische methoden

Prof. dr. H.G. Dehling werd in 1954 geboren te Westrhauderfehn (Duitsland). Hij studeerde wiskunde aan de universiteit van Göttingen en aan de universiteit van Illinois te Urbana. In 1981 promoveerde hij in Göttingen bij M. Denker. Van 1988 tot 2000 was hij als universitair hoofddocent, en vanaf 1996 tevens als bijzonder hoogleraar wiskunde verbonden aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Sinds 2000 heeft hij de leerstoel voor kansrekening en haar toepassingen aan de Ruhr-Universität Bochum.

Dr. J.N. Kalma werd in 1934 geboren te St. Jacobiparochie. Hij studeerde wiskunde in Groningen en promoveerde aldaar bij A.J. Stam. Hij was tot 1999 als universitair hoofddocent wiskunde verbonden aan de Rijksuniversiteit te Groningen.