85

  Symmetrie in de

deeltjesfysica


Auteurs Walter D. van Suijlekom
  
Bedoeld voor Eenieder met enige wiskundige achtergrond en belangstelling voor natuurkunde
Ingangsniveau Kennis van lineaire algebra
  
Uitgave 1e druk, 2016
ISBN 978-90-5041-157-8
 98 pagina's
Prijs € 17,00

Dit boek gaat over symmetrieën op de allerkleinste schaal in de natuurkunde, namelijk in de deeltjesfysica. Het laat zien dat abstracte groepentheorie een sleutelrol speelt in het beschrijven van de elementaire deeltjes, inclusief hun mogelijke wisselwerkingen. Na een korte wiskundige uiteenzetting van (symmetrie)groepen en hun representatietheorie, wordt beschreven hoe de eigenschappen van elementaire deeltjes kunnen worden begrepen met behulp van representaties van bepaalde matrixgroepen. Hieruit kunnen dan ook de mogelijke interacties worden afgeleid, wat uiteindelijk uitmondt in het volprezen Standaard Model van de deeltjesfysica.

 Inhoudsopgave
1. Introductie
2. Symmetriegroepen
3. Representaties van groepen
4. Elementaire deeltjes: isospin en nucleonen
5. Het quark model
6. Het uitsluitingsbeginsel van Pauli en spin
7. Standaard Model van elementaire deeltjes
8. Interacties als vervlechtingsoperatoren
A. Lineaire algebra
B. Cirkel, sfeer en hypersfeer
C. Overzicht groepentheorie


Walter van Suijlekom (1978) is mathematisch fysicus en als universitair hoofddocent verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is werkzaam op het gebied van de nietcommutatieve meetkunde en richt zich in het bijzonder op de toepassing ervan in de ijktheorie en in de deeltjesfysica.