13

    Het gebruik van Wiskunde

in de Islam


Auteurs Natasja Bouwman
Charlene Kalle
  
Bedoeld voor Algemeen geïnteresseerden en voor werkstukken VWO.
  
Uitgave 2e druk, 2009.
ISBN 978-90-5041-077-9
 64 pagina's
Prijs € 10,00

De Islam kent een aantal regels waaraan moslims zich moeten houden. Zo moet een moslim vijf keer per dag bidden met gezicht naar Mekka. Hoe bepaal je die richting? Een andere regel is dat moslims zich in de vastenperiode, de Ramadan, moeten houden. Het begin van deze vastenperiode wordt bepaald door de Islamitische kalender die samenhangt met de gang van de Maan langs de hemelbol. Met deze Zebra kun je leren hoe vroeger (en nu) deze problemen door moslims werden opgelost. De tekst is het resultaat van studiebijeenkomsten onder leiding van dr. Jan Hogendijk op het Mathematisch Instituut van de Universiteit van Utrecht.

 Inhoudsopgave
1. Voorwoord4. De gebedstijden
2. De hemelbol5. De richting van Mekka
3. De Islamitische kalender6. Eindopdrachten

Natasja Bouwman is studente wiskunde aan de Universiteit van Utrecht.

Charlene Kalle is studente wiskunde aan de Universiteit van Utrecht.

"Zou George W. Bush weten dat de wiskunde, zonder welke zijn precisieraketten nooit hadden kunnen bestaan, haar bakermat heeft liggen in Babylon, het tegenwoordige Irak?"

"Het nieuwe Epsilon-boekje bespreekt middeleeuwse zowel als moderne oplossingsmethoden voor een aantal typische islamitische problemen. En dat alles in gewoon Nederlands. Een mooi stukje wederzijdse integratie."
Bennie Mols in Natuur en Techniek, februari 2003

"Het boekje verbindt op een soepele manier godsdienstige elementen (Islam) met niet al te moeilijke wiskunde (sterrenkunde)."
Nederlandse Bibliotheek Dienst, februari 2003