2

    Perspectief, hoe moet

je dat zien?


Auteurs Martin Kindt
Agnes Verweij
Onderwerpen Meetkunde
  
Bedoeld voor Algemeen geïnteresseerden en voor werkstukken vwo.
  
Uitgave 4e druk, 2014.
ISBN 978-90-5041-052-6
 64 pagina's
Prijs € 10,00

Het tweede deel van de Zebra-reeks gaat over perspectief. Hoe kan op een schilderij of prent een zo goed mogelijk ruimte-effect worden bereikt? En hoe moet je een perspectivische voorstelling bekijken om werkelijk diepte te zien? Schilders en tekenaars hebben zich al lang geleden met deze vragen beziggehouden, aanvankelijk vooral op basis van intuïtie en waarneming. In de tijd van de Renaissance zag men in dat meetkundige constructies een goed hulpmiddel zijn om perspectief te begrijpen en toe te passen.

Dit boek illustreert aan de hand van enige beroemde schilderijen en tekeningen de meetkundige technieken die aan de perspectiefleer ten grondslag liggen. Een 'eye-opener' voor iedereen met interesse in kunst en meetkunde.

 Inhoudsopgave
1. De beginselen van perspectief6. Tweepunts perspectief met hellend tafereel
2. Perspectivische vertekening7. Driepunts perspectief
3. Perspectiefdrieluik8. Eindopdracht
4. Eenpunts perspectief9. Oplossingen van de opdrachten
5. Tweepunts perspectief10. Appendix: de stelling van Thales

Martin Kindt is medewerker van het Freudenthal Instituut te Utrecht.

Agnes Verweij is docent wiskunde en didactiek aan de Technische Universiteit Delft.

 Van deze auteurs verschenen ook
  • Lessen in Projectieve Meetkunde (M. Kindt)
  • Een Variabele Constante (M. Kindt)
  • De Veelzijdigheid van Bollen (P. Boon, M. Kindt)
  • Babylonische Wiskunde (M. Kindt, A. van der Roest)
  • Ontwikkelen met Kettingbreuken (M. Kindt, P.W.H. Lemmens)
  • Het Avontuur dat Algebra heet (M. Kindt, H. Hietbrink)
  • Wie was Albrecht Dürer? (M. Kindt)

  •