33

    Ontwikkelen met

Kettingbreuken


Auteurs Martin Kindt
Piet Lemmens
  
Bedoeld voor Algemeen geïnteresseerden en voor werkstukken VWO.
  
Uitgave 1e druk, 2011.
ISBN 978-90-5041-125-7
 64 pagina's
Prijs € 10,00

Rekenen met breuken blijkt al eeuwenlang ontzettend handig in allerlei alledaagse toepassingen en je leert het dan ook al op de basisschool. Het wordt echter pas echt fascinerend als je breuken in breuken in breuken... gaat onderzoeken, de zogenaamde kettingbreuken. Daarmee kun je getallen als √2, π en e goed benaderen, maar ook bij schrikkeljaren, rechthoeken en de Gulden Snede komen deze voortgezette breuken om de hoek kijken.

Dit boekje over kettingbreuken biedt een blik op elementaire, maar niet alledaagse wiskunde die nog steeds onderwerp is van professioneel onderzoek. Natuurlijk bevat deze Zebra veel opgaven om je eigen kettingbreukvaardigheid te ontwikkelen, en ook twee grotere onderzoeksopdrachten.

 Inhoudsopgave
1. Egyptische breuken7. Convergenten en hun eigenschappen
2. Breukbenaderingen van π8. Schrikkeljaren
3. Rationaal getal en kettingbreuk9. Periodieke en niet-periodieke ontwikkelingen
4. Rechthoeken en kettingbreuken10. De vergelijking van Pell
5. Fibonacci en de gulden rede11. Beste breukbenaderingen
6. Kettingbreuk en de gebroken lineaire functie

Martin Kindt is gepensioneerd medewerker van het Freudenthal Instituut.

Piet Lemmens is ruim 45 jaar in dienst is geweest van het Mathematisch Instituut van de Universiteit Utrecht, ten behoeve van onderwijs en onderzoek.

 Van deze auteurs verschenen ook
  • Hoofdstukken uit de Combinatoriek (P.W.H. Lemmens, T.A. Springer)
  • Lessen in Projectieve Meetkunde (M. Kindt)
  • Een Variabele Constante (M. Kindt)
  • Perspectief, hoe moet je dat zien? (M. Kindt, A. Verweij)
  • De Veelzijdigheid van Bollen (P. Boon, M. Kindt)
  • Babylonische Wiskunde (M. Kindt, A. van der Roest)
  • Het Avontuur dat Algebra heet (M. Kindt, H. Hietbrink)
  • Wie was Albrecht Dürer? (M. Kindt)

  •