48

   Het Avontuur dat

Algebra heet


Enige grensverleggende episoden in de historie van de algebra

Auteurs Martin Kindt en Henk Hietbrink
  
Bedoeld voor Algemeen geïnteresseerden en voor werkstukken vwo
  
Uitgave 1e druk, 2017
ISBN 978-90-5041-160-8
 68 pagina's
Prijs € 10,00

In de Oudheid hielden wiskundigen zich al bezig met het oplossen van vergelijkingen, zonder dat ze beschikten over de effectieve algebra-taal die wij nu kennen. Er werd dan vaak gebruikgemaakt van meetkundige voorstellingen om tot oplossingen te komen. Pas rond 1600 ging men lettersymbolen gebruiken om 'onbekenden' of 'variabelen' aan te duiden. In deze Zebra worden een paar belangrijke episoden uit de geschiedenis van de algebra verkend, zoals de oplossingsmethode voor de derdegraadsvergelijking en de uitvinding van de complexe getallen. Algebra en meetkunde hebben elkaar door de eeuwen heen benvloed en dat wordt in deze Zebra aan het eind nog eens beklemtoond met een hoofdstuk over de regelmatige zeventienhoek.

 Inhoudsopgave
1.  Enige mekwaardige identiteiten in de algebra
2. De vierkantsvergelijking vroeger en nu
3. De kubische vergelijking
4. De wortel uit min n en wat dies meer zij
5. De factorstelling
6. Het complexe vlak
7. Cirkeldeling
8. Constructies op de getallenlijn
9. De regelmatige zeventienhoek
10. Een eindeloos avontuur
 Uitwerkingen en Antwoorden
 Namenregister en tijdlijn

Martin Kindt is gepensioneerd medewerker van het Freudenthal.

Henk Hietbrink is docent wiskunde.

 Van deze auteurs verscheen ook
  • Lessen in Projectieve Meetkunde (M. Kindt)
  • Een Variabele Constante (M. Kindt)
  • Perspectief, hoe moet je dat zien? (M. Kindt, A. Verweij)
  • De Veelzijdigheid van Bollen (P. Boon, M. Kindt)
  • Babylonische Wiskunde (M. Kindt, A. van der Roest)
  • Ontwikkelen met Kettingbreuken (M. Kindt, P.W.H. Lemmens)
  • Wie was Albrecht Dürer? (M. Kindt)

  •