54

   Kosmische Straling


Auteurs Hans Montanus, Jan-Willem van Holten en David Fokkema
  
Bedoeld voor Algemeen geïnteresseerden en voor werkstukken vwo
  
Uitgave 1e druk, 2018
ISBN 978-90-5041-174-5
 64 pagina's
Prijs € 10,00

Dagelijks wordt de aarde gebombardeerd door miljarden deeltjes die afkomstig zijn uit het heelal. Deze deeltjes botsen met de kernen van luchtatomen in de dampkring. Bij die botsing ontstaan vele nieuwe deeltjes die op hun beurt ook weer kunnen botsen. Het gevolg is een lawine van deeltjes. De richting en de energie van de lawine kan worden gereconstrueerd aan de hand van detectorsignalen. Naast de wiskundige toepassingen om kosmische straling te meten wordt ook gekeken naar wiskundige modellering en theorievorming. Kosmische straling betreft zowel de wereld van het kleine als het grote. Door subatomaire deeltjes te detecteren proberen we grootschalige kosmische verschijnselen als supernova's en zwarte gaten beter te begrijpen. Tezamen met de veelzijdige wiskunde maakt dit het onderzoek aan kosmische straling zo boeiend.

 Inhoudsopgave
1.  Inleiding
2. De lawine in de atmosfeer
3. De lawine op de grond
4. De herkomst van kosmische deeltjes
 Antwoorden

Hans Montanus is gepensioneerd docent wis- en natuurkunde.

Jan-Willem van Holten is oud staflid Nikhef, oud medewerker CERN en emeritus bijzonder hoogleraar Universiteit Leiden.

David Fokkema is docent bij het natuurkundepracticum van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam.