• WISKUNDEBOEKEN
  • VOOR SCHOOL, STUDIE EN WERK
  • MEER DAN 150 TITELS!

Eindig, Oneindig, meer dan Oneindig

grondslagen van de wiskundige wetenschappen

Leon Horsten

€ 25,-

incl. 9% BTW

De filosofie van de wiskunde is gebaseerd op de grondslagenstudies van de wiskunde en de computerwetenschappen. Dit boek is dan ook bedoeld voor studenten van alle drie de betrokken richtingen én natuurlijk voor een ieder die zich interesseert voor deze grondslagen. Er is niet gekozen voor een statische historische benadering waarbij je je dan zou moeten beperken tot een bespreking van de drie grote scholen: logicisme, intuïtionisme en formalisme (en hun fiasco’s!). Zoals de auteur zegt: "Het verhaal van de kinderen en kleinkinderen van de grote scholen dient te worden verteld." Recente ontwikkelingen in het grondslagenonderzoek krijgen meer aandacht en verlenen het geheel een optimistische toon. Actuele onderwerpen die aan de orde komen zijn verzamelingentheorie en de continuümhypothese, beslisbaarheid en berekenbaarheid, modeltheorie. Er wordt steeds verwezen naar artikelen en boeken waar onderwerpen uitvoeriger behandeld worden.

Deel: Epsilon Uitgaven 56 | ISBN: 9789050410861 | Druk: 2, 2018 | Aantal pagina’s: 220 | Onderwerp: filosofie en grondslagen | Doelgroep: studenten hogeschool, studenten universiteit

Op voorraad

Leon Horsten is in 1966 geboren te Eindhoven. Hij promoveerde in Leuven bij H. Roelants en C.A. Anderson. De auteur is als hoogleraar werkzaam aan het Instituut voor Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit Leuven met als onderzoeksveld toegepaste logica, epistemologie, de grondslagen van de wiskunde en metafysica.

  1. Filosofie van de wiskundige wetenschappen en grondslagenonderzoek
  2. Naar een axiomatisering van getallentheorie, logica en verzamelingentheorie
  3. Drie grote scholen
  4. Verzamelingentheorie en platonisme
  5. Effectieve berekenbaarheid
  6. Modellen en tweede-orde logica