• WISKUNDEBOEKEN
 • VOOR SCHOOL, STUDIE EN WERK
 • MEER DAN 150 TITELS!

Hoofdstukken uit de Combinatoriek

Piet Lemmens, Tonny A. Springer

€ 25,-

incl. 9% BTW

De onderwerpen van dit boek vormen een onderdeel van de discrete wiskunde of de combinatoriek. Deze spelen onder meer in de informatica een belangrijke rol. Eerst komen de telproblemen en voortbrengende functies aan de orde, waarna partities en recurrente betrekkingen besproken worden. Verder worden Möbiusfuncties behandeld, de stelling van Polya en grafentheorie. De laatste hoofdstukken gaan over optimalisering , onder andere van stromingen in netwerken, en over Latijnse vierkanten. Er is gekozen voor een kernachtige en acribische benadering. Bij ieder hoofdstuk zijn voorbeelden en vraagstukken opgenomen, waardoor een waardevolle opgavenverzameling is ontstaan; bij de meeste opgaven werden opmerkingen en uitwerkingen opgenomen.

Deel: Epsilon Uitgaven 25 | ISBN: 9789050410960 | Druk: 4, 2016 | Aantal pagina’s: 176 | Onderwerp: algebra | Doelgroep: studenten hogeschool, studenten universiteit

Op voorraad

Piet Lemmens (1943-2014) studeerde wiskunde in Utrecht. In 1969 promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht bij Hans Freudenthal op een topologisch onderwerp, waarna hij een jaar doorbracht aan de Universiteit van Oxford. Vanaf 1965 was hij werkzaam bij de Universiteit Utrecht, terwijl hij tijdelijk gedetacheerd was bij de Open Universiteit. Zijn publicaties, deels voor wetenschappelijk onderzoek en deels voor wiskunde onderwijs, bewegen zich op de terreinen algebra en meetkunde.

Tonny Springer (1926-2011) studeerde aan de Rijksuniversiteit te Leiden en promoveerde aldaar in 1951 op een onderwerp uit de groepentheorie. Vanaf 1955 was hij verbonden aan de Universiteit Utrecht, sinds 1959 als hoogleraar, tot zijn emeritaat in 1991. Hij verbleef veelvuldig op uitnodiging in het buitenland, schreef een groot aantal artikelen en begeleidde 17 promovendi.

 1. Eenvoudige telproblemen
 2. Voortbrengende functies
 3. Partities en voortbrengende functies
 4. Recurrente betrekkingen en voortbrengende functies
 5. Möbuisfuncties
 6. De stelling van Polya
 7. Grafen
 8. De stelling van Ramsey
 9. Circuits, cykels, sneden, coranden, samenhang en bomen
 10. Planaire grafen
 11. Optimalisering
 12. Latijnse vierkanten