• WISKUNDEBOEKEN
  • VOOR SCHOOL, STUDIE EN WERK
  • MEER DAN 150 TITELS!

Zo is het

De bewijzen van Laplace

Cees Andriesse

€ 17,-

incl. 9% BTW

Ze mogen dan twee eeuwen oud zijn maar blijven ons verbazen, die boeken van Laplace over de hemelmechanica en de waarschijnlijkheidsrekening. Dat de man er zijn leven lang nieuwe wiskunde voor heeft kunnen bedenken! In zijn land wordt hij voor een Newton gehouden die als lid van de Franse Academie ’onsterfelijk’ geworden is. In dit boek wordt dit alles, en meer, door Laplace zelf verteld. Het is een vrij directe manier om zijn verleden aan de orde te stellen. De schrijver van dit boek verlaat zich op empathie en gevoelsmatige logica. Het boek wordt ingeleid door Ferdinand Verhulst.

Deel: Epsilon Uitgaven 94 | ISBN: 9789050411790 | Druk: 1, 2019 | Aantal pagina’s: 148 | Onderwerp: geschiedenis van de wiskunde | Doelgroep: algemeen geïnteresseerden

Op voorraad

Cees Andriesse studeerde natuurkunde, deed astrofysisch en kernfysisch onderzoek, werd hoogleraar, maar is nooit geremd geweest om voor een algemeen publiek te schrijven. Hij schreef eerder een geromantiseerde biografie van Christiaan Huygens (Titan kan niet slapen, uitgeverij Contact, 1993).

Ten geleide door Ferdinand Verhulst

Zwerftochten
De doden
Tucht van de benedictijnen
Mijnheer de hertog
Het zwijgen
De encyclopedist
Geestelijke
De secretaris en al die anderen
Toeval, kans, waarschijnlijkheid
Verrassing
Warmte
Harde woorden
Hersenspinsels
Dan maar even helpen
Vuur en water
Bij de artillerie
Opgejaagd
Het bewijs
Komst van de meester
Bruiloft
De vier manen
Op het eiland
Mijn hypothese
Nieuw
Hemelmechanica
Leerschool van de macht
Dwaalsporen
Het eigen rijk
Gepolariseerd licht
Nog eens de waarschijnlijkheidsrekening
Verdriet
Helemaal fout

Naschrift
Personenregister

De Franse wiskundige Pierre-Simon Laplace (1749-1827) is vooral beroemd geworden vanwege zijn bijdrage aan de wiskundige astronomie - hij bewees de stabiliteit van ons zonnestelsel - en de statistiek. In dit boek wordt het leven van Laplace als het ware door hem zelf verteld. Door zijn ogen maken we mee hoe hij succes kreeg, lid werd van de Academie van Wetenschappen en zijn belangrijke werken publiceerde. Hij was niet rijk en assisteerde zo nu en dan de even beroemde Lavoisier. Wel trouwde hij een rijke vrouw. Hij overleefde de Franse Revolutie en Napoleon maakte hem minister en senator. Het boek is geschikt voor lezers met een behoorlijke wiskundige kennis en interesse. Norma Montulet, NBD Biblion, 21 augustus 2019

Meer informatie

Pierre-Simon Laplace, een Normandiër, wist pas op zijn negentiende waar zijn talenten lagen. Toen hij eenmaal aan de calculus geroken had moest en zou hij naar Parijs. Door zijn evidente aanleg kon hij er meteen aan de slag als leraar wiskunde, terwijl de Academie van Wetenschappen besloot werk van hem te publiceren: eerst over gebogen lijnen, en ten slotte over de operator en de transformatie die naar hem genoemd zijn. Niet dat hij er rijk van werd. Om wat bij te verdienen assisteerde hij zo nu en dan bij de chemische proeven van Lavoisier. Ook wierf hij een bruid uit een rijke familie, zodat hij een buitenhuis kon kopen. Terwijl hij daar aan de stabiliteit van het systeem der Jupiter-manen ging rekenen, werd in de stad de man onthoofd, Bailly, die als eerste de bewegingen der manen bestudeerd had. En toen de Terreur voorbij was mocht Laplace als eerste de feestvierende menigte in de plantentuin toespreken en uitleggen dat het zonnestelsel echt stabiel is. Bonaparte die de macht greep maakte hem minister en senator. In dit boek wordt alles door Laplace zelf verteld. Verantwoord? Ja, er zijn bronnen voor, maar vaak incompleet terwijl de belangrijkste zoek kunnen zijn, en bij tegenstrijdigheden moeten keuzen gemaakt worden. Historici denken dan aan een rationele reconstructie van het verleden.