• WISKUNDEBOEKEN
  • VOOR SCHOOL, STUDIE EN WERK
  • MEER DAN 150 TITELS!

Commentaar op ’Waanwetenschap’

de tachtigjarige oorlog van N.G. van Kampen

Dennis Dieks, Vincent Icke, Gerke Y. Nieuwland, Jelle Ritzerveld, Floris Takens

€ 5,-

€ 10,-

incl. 9% BTW

In het voorwoord van zijn boek ’Waanwetenschap’ zegt de fysicus Nico van Kampen: "Waarom heb ik dit boek geschreven? Omdat ik het niet laten kon. Het is een verweer tegen al die woorden, gesproken en geschreven, waarmee ik dagelijks overspoeld word, dat trommelvuur van woorden zonder duidelijke of ware inhoud... een afrekening met de baaierd van onzin die me mijn leven lang is opgedrongen onder het mom van wijsheid." Het boek behandelt misbruik van een begrip als entropie, misvattingen van statistiek en kansrekening, quantummechanica, wijsbegeerte en andere serieus bedoelde wetenschappen. Het valt inderdaad niet mee om wetenschapper te zijn in deze tijd. De politici en beleidsmakers hebben geen gevoel voor wetenschapsbeoefening en vanuit de maatschappij als geheel vliegen de kosmische trillingsniveaus ons om de oren. De auteurs van dit pamflet, wiskundigen en fysici, zetten kanttekeningen bij Van Kampens kritiek. Sommigen herkennen de woede over de toenemende invloed van misvattingen en bijgeloof; de auteurs gaan uitvoerig in op de redeneringen in ’Waanwetenschap’ en zijn het – vanzelfsprekend – niet altijd met Van Kampen eens. Dat is een aanzet voor een voortgezette inhoudelijke discussie.

Deel: Epsilon Uitgaven 52a | ISBN: 9789050410830 | Druk: 1, 2003 | Aantal pagina’s: 64 | Onderwerp: filosofie en grondslagen | Doelgroep: algemeen geïnteresseerden

Op voorraad

Dennis Dieks is verbonden aan het Instituut voor Geschiedenis en Grondslagen van de Natuurwetenschappen, Universiteit Utrecht.

Vincent Icke is werkzaam bij de Sterrewacht Leiden.

Gerke Y. Nieuwland is als wiskundige verbonden geweest aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Jelle Ritzerveld is verbonden aan de Sterrewacht Leiden.

Floris Takens (1940-2010) was als wiskundige werkzaam bij de Rijksuniversiteit Groningen.

  1. Voorwoord
  2. Jelle Ritzerveld: Hapklare Onzin
  3. Dennis Dieks: Queeste
  4. Vincent Icke: Het uur der wrake
  5. G.Y. Nieuwland: Over Torens, van Ivoor en van Babel, en wat daar tussen ligt
  6. F. Takens: Over Waanwetenschap