• WISKUNDEBOEKEN
 • VOOR SCHOOL, STUDIE EN WERK
 • MEER DAN 150 TITELS!

Waanwetenschap

Nico G. van Kampen

€ 20,-

incl. 9% BTW

Kritische noten bij postmodernisme, journalistiek, wetenschap en andere onderwerpen en gelegenheden waarbij warrige praat kan worden verkondigd. De auteur heeft een groot deel van zijn leven gewijd aan de theoretische natuurkunde. In die tijd heeft hij zich vaak verbaasd over de absurde redeneringen en bizarre theorieën die hij in grote getale tegenkwam in en buiten de wetenschap. Soms is niet te begrijpen hoe ze ooit opgang hebben kunnen maken, maar in andere gevallen zijn ze nog steeds niet overwonnen.

Bij bestelling van dit boek krijg je Commentaar op ’Waanwetenschap’ er gratis bij.

Deel: Epsilon Uitgaven 52 | ISBN: 9789050410748 | Druk: 2, 2016 | Aantal pagina’s: 176 | Onderwerp: filosofie en grondslagen | Doelgroep: algemeen geïnteresseerden

Op voorraad

Nico van Kampen (1921-2013) werd geboren in Leiden. Hij studeerde natuurkunde in Leiden en Groningen (bij F. Zernike) en promoveerde bij H.A. Kramers over de quantumtheorie van lichtverstrooiing. In 1958 werd hij benoemd tot hoogleraar theoretische fysica aan de Universiteit van Utrecht. Hij vervulde vele gast-hoogleraarschappen in het buitenland en gold als een van Nederlands vooraanstaande fysici.

 1. Getallenmystiek
 2. Feitelijkheden
 3. Godsdienstwaanzin
 4. Oorlogsgeweld
 5. Woordenkraam
 6. Prietpraat
 7. Misologie
 8. Natuur en techniek
 9. Entropie
 10. Gelijke kansen
 11. Onwaarschijnlijkheden
 12. Inductie
 13. Statistiek
 14. Statistische mechanica
 15. Wijsbegeerte
 16. Wetenschap en filosofie
 17. Irrationaliteit in de natuurkunde
 18. Quantummechanica
 19. Sociologie

Meer informatie

In de eerste hoofdstukken van dit boek zijn een aantal absurditeiten verzameld uit het dagelijkse leven, zoals men aantreft in kranten en andere geschriften, variërend van onzinnig feitenmateriaal tot zinloze prietpraat. Daarna komen meer serieuze onderwerpen ter sprake, zoals het gebruik van waarschijnlijkheid en statistiek, wijsbegeerte, misvattingen omtrent quantummechanica, en tenslotte de sociologie. De auteur analyseert kromme redeneringen en komt tot markante conclusies zoals "Voor wetenschapsfilosofen blijft alleen nog over het samenstellen van een kroniek die beschrijft hoe de wetenschap in werkelijkheid beoefend wordt, zonder te hopen algemene regels of voorschriften te kunnen vaststellen." Of ook: "Sociologie is een moeilijk onderwerp, dat grondig nadenken door onafhankelijke onderzoekers behoeft om tot een wetenschap uit te groeien – als dat mogelijk is."