• WISKUNDEBOEKEN
  • VOOR SCHOOL, STUDIE EN WERK
  • MEER DAN 150 TITELS!

Maat- en Integratietheorie

met basiselementen van de waarschijnlijkheidsrekening

Klaas van Harn, Piet J. Holewijn

€ 10,-

€ 30,-

incl. 9% BTW

Dit boek geeft een elementaire inleiding in de Lebesgue-theorie zoals die zich in de loop van de twintigste eeuw heeft ontwikkeld. Daarnaast is er aandacht voor de klassieke Riemann-integratie, de motivering van uit de waarschijnlijkheidsrekening; als toepassing wordt in het laatste hoofdstuk voor een ’wet van grote aantallen’ een elementair bewijs gegeven.

Deel: Epsilon Uitgaven 58 | ISBN: 9789050410892 | Druk: 2, 2008 | Aantal pagina’s: 304 | Onderwerp: kansrekening en statistiek | Doelgroep: studenten hogeschool, studenten universiteit

Op voorraad

Klaas van Harn werd in 1948 geboren in Lunteren, studeerde wiskunde aan de Universiteit van Utrecht en promoveerde in 1978 aan de Technische Universiteit te Eindhoven. Hij is als universitair docent verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Piet Holewijn (1935-2019) werd geboren in Utrecht, studeerde wiskunde aan de Technische Universiteit te Delft en promoveerde aldaar in 1965. Tot zijn emeritaat was hij als hoogleraar waarschijnlijkheidsrekening verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

    I. Motivering
   II. Constructie van maatruimten
  III. Meetbaarheid van reële functies
  IV. Integratie
   V. Product-maatruimten en integratie
  VI. £p-ruimten
 VII. Integratie van complexe functies
VIII. Een wet van grote aantallen

Appendix A. Verzamelingenleer
Appendix B. De reële rechte
Appendix C. Riemann-integratie 

Meer informatie

In het dagelijks leven wordt veel gemeten. Ook wordt vaak de maat van iets afgeleid uit andere gemeten waarden; denk aan lengte, gewicht, gemiddelde, oppervlakte, kans. De wiskundige beschrijving van deze activiteiten vindt plaats binnen de maat- en integratietheorie, een basisonderwerp van de moderne wiskunde. Elke student wiskunde komt hier in meer of mindere mate mee in aanraking. Dat geldt ook voor velen die zich bezighouden met toepassingsgebieden van de wiskunde. Met voldoende basiskennis van de analyse is dit boek geschikt voor zelfstudie.