• WISKUNDEBOEKEN
  • VOOR SCHOOL, STUDIE EN WERK
  • MEER DAN 150 TITELS!

Markov-ketens in diskrete tijd

Klaas van Harn, Piet J. Holewijn

€ 10,-

€ 25,-

incl. 9% BTW

De stochastiek, waaronder de waarschijnlijkheidsrekening, is van groot belang in de hedendaagse wiskunde. Ook spelen toepassingen van dit vakgebied een belangrijke rol in vele wetenschappen zoals econometrie, biologie, natuurkunde. In de waarschijnlijkheidsrekening heeft de theorie van Markov-ketens een voorname plaats. Kenmerkend voor deze toevalsprocessen is een bescheiden mate van afhankelijkheid tussen opvolgende waarnemingen. In dit boek ligt de nadruk op de wiskundige theorie. Het is voortgekomen uit colleges en oefeningen die de auteurs aan tweedejaarsstudenten wiskunde en econometrie van de Vrije Universiteit Amsterdam gaven. Elk hoofdstuk is voorzien van opgaven en achterin staan daar aanwijzingen voor. Geschikt voor eenieder die over enige inleidende kennis van waarschijnlijkheidsrekening beschikt en zich op dit gebied verder wil oriënteren.

 

Deel: Epsilon Uitgaven 21 | ISBN: 9789050410267 | Druk: 2, 2003 | Aantal pagina’s: 256 | Onderwerp: kansrekening en statistiek | Doelgroep: studenten hogeschool, studenten universiteit, leraren en leraren in opleiding

Op voorraad

Klaas van Harn werd in 1948 geboren in Lunteren, studeerde wiskunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht en promoveerde in 1978 aan de Technische Universiteit te Eindhoven. Hij is als universitair docent wiskunde verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Piet Holewijn (1935-2019) werd geboren in Utrecht, studeerde wiskunde aan de Technische Universiteit te Delft en promoveerde aldaar in 1965. Tot zijn emeritaat was hij als hoogleraar waarschijnlijkheidsrekening verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

  1. Voorbereiding
  2. Stochastische tijden en aantallen; genererende funkties
  3. De vrije Bernoulli-wandeling
  4. Markov-ketens: Basistheorie
  5. Markov-ketens: invariante kansmaten, limietverdelingen
  6. Speciale Markov-ketens