• WISKUNDEBOEKEN
  • VOOR SCHOOL, STUDIE EN WERK
  • MEER DAN 150 TITELS!

Symmetrie in de deeltjesfysica

Walter D. van Suijlekom

€ 17,-

incl. 9% BTW

Dit boek gaat over symmetrieën op de allerkleinste schaal in de natuurkunde, namelijk in de deeltjesfysica. Het laat zien dat abstracte groepentheorie een sleutelrol speelt in het beschrijven van de elementaire deeltjes, inclusief hun mogelijke wisselwerkingen. Na een korte wiskundige uiteenzetting van (symmetrie)groepen en hun representatietheorie, wordt beschreven hoe de eigenschappen van elementaire deeltjes kunnen worden begrepen met behulp van representaties van bepaalde matrixgroepen. Hieruit kunnen dan ook de mogelijke interacties worden afgeleid, wat uiteindelijk uitmondt in het volprezen Standaard Model van de deeltjesfysica.

Deel: Epsilon Uitgaven 85 | ISBN: 9789050411578 | Druk: 1, 2016 | Aantal pagina’s: 98 | Onderwerp: toepassingen van de wiskunde, natuurkunde | Doelgroep: studenten hogeschool, studenten universiteit, onderzoekers, algemeen geïnteresseerden

Op voorraad

Walter van Suijlekom (1978) is mathematisch fysicus en als universitair hoofddocent verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is werkzaam op het gebied van de nietcommutatieve meetkunde en richt zich in het bijzonder op de toepassing ervan in de ijktheorie en in de deeltjesfysica.

  1. Introductie
  2. Symmetriegroepen
  3. Representaties van groepen
  4. Elementaire deeltjes: isospin en nucleonen
  5. Het quark model
  6. Het uitsluitingsbeginsel van Pauli en spin
  7. Standaard Model van elementaire deeltjes
  8. Interacties als vervlechtingsoperatoren

Bijlage A. Lineaire algebra
Bijlage B. Cirkel, sfeer en hypersfeer
Bijlage C. Overzicht groepentheorie