• WISKUNDEBOEKEN
 • VOOR SCHOOL, STUDIE EN WERK
 • MEER DAN 150 TITELS!

Vectoren en Matrices

een inleiding in de lineaire algebra

Jan van de Craats

€ 29,-

incl. 9% BTW

Vrijwel iedereen die wiskunde toepast, krijgt vroeg of laat met vectoren en matrices te maken. Ingenieurs ontmoeten ze in de mechanica, chemici in de kristallografie, biologen in de populatiedynamica, fysici in de relativiteitstheorie en de quantummechanica, economen en bedrijfskundigen in de operations research, sociologen en psychologen in de statistiek, informatici in computermodellen van een al dan niet virtuele werkelijkheid. De daarbij gebruikte basisvaardigheden en terminologieën, die deel uitmaken van het wiskundige vakgebied der lineaire algebra, zijn echter voor alle toepassingen hetzelfde. Dit boek is een heldere, toegankelijk geschreven inleiding in de lineaire algebra, bedoeld voor iedereen die zich dit wiskundige instrument door zelfstudie eigen wil maken. Daarnaast is het natuurlijk ook geschikt voor cursorisch onderwijs. Fraaie figuren en tientallen oefeningen, die achterin allemaal van antwoorden zijn voorzien, helpen de lezer over de drempel.

Deel: Epsilon Uitgaven 45 | ISBN: 9789050410564 | Druk: 5, 2010 | Aantal pagina’s: 240 | Onderwerp: algebra | Doelgroep: studenten hogeschool, studenten universiteit

Op voorraad

Jan van de Craats werd in 1944 geboren te Voorburg, studeerde in Leiden en promoveerde daar in 1972 op een onderwerp uit de numerieke wiskunde. In 1984 werd hij benoemd tot hoogleraar in de wiskunde aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda. Daarnaast vervult hij deeltijdbetrekkingen als hoogleraar aan de Open Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. Hij is actief op veel terreinen van het wiskundeonderwijs. Door middel van boeken, artikelen, lezingen en optredens voor radio en tv draagt hij bij aan het interesseren van een groot publiek, en met name jonge mensen, voor de wiskunde.

 1. Vectorrekening
 2. Vectorruimten
 3. Stelsels Lineaire vergelijkingen
 4. Matrixrekening
 5. Determinanten
 6. Lineaire afbeeldingen
 7. Beeldruimte, nulruimte en rang
 8. Eigenwaarden en diagonaliseerbaarheid
 9. Inproductruimten
 10. Kwadratische krommen en oppervlakten