• WISKUNDEBOEKEN
 • VOOR SCHOOL, STUDIE EN WERK
 • MEER DAN 150 TITELS!

Chaostheorie

het einde van de voorspelbaarheid?

Henk Broer, Jan van de Craats, Ferdinand Verhulst

€ 24,-

incl. 9% BTW

In dit boek schetsen de auteurs de achtergronden van de chaostheorie in een breed historisch perspectief. Aan de hand van eenvoudige voorbeelden maken zij de revolutionaire ideeën en toepassingen van de chaostheorie duidelijk. Het is een oorspronkelijk boek, geschreven door experts voor een breed publiek. Zij plaatsen het begrip voorspelbaarheid in een nieuw licht, openen onverwachte perspectieven en zullen vele lezers daarmee een nieuwe kijk op de werkelijkheid geven. 

Deel: Epsilon Uitgaven 35 | ISBN: 9789050410816 | Druk: 4, 2019 | Aantal pagina’s: 160 | Onderwerp: analyse, toepassingen van de wiskunde, natuurkunde | Doelgroep: algemeen geïnteresseerden

Op voorraad

Henk Broer werd in 1950 geboren in Diever (Drente), studeerde in Groningen, waar hij nu emeritus hoogleraar is met specialismen meetkunde en dynamische systemen. Hij is een actief onderzoeker en heeft vele wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan. Ook houdt hij zich bezig met het populariseren van de wiskunde in boekvorm, artikelen en door radio en tv-optredens.

Jan van de Craats werd in 1944 geboren te Voorburg, studeerde in Leiden en promoveerde daar in 1972 op een onderwerp uit de numerieke wiskunde. In 1984 werd hij benoemd tot hoogleraar in de wiskunde aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda. Daarnaast vervult hij deeltijdbetrekkingen als hoogleraar aan de Open Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. Hij is actief op veel terreinen van het wiskundeonderwijs. Door middel van boeken, artikelen, lezingen en optredens voor radio en tv draagt hij bij aan het interesseren van een groot publiek, en met name jonge mensen, voor de wiskunde.

Ferdinand Verhulst is emeritus hoogleraar wiskunde, in het bijzonder dynamische systemen, aan de Universiteit van Utrecht.

 1. Wankelend optimisme
 2. De oorsprong van de chaos
 3. Slingeringen en resonanties
 4. Het ontstaan van het moderne wereldbeeld
 5. Poincaré ondermijnt het wereldbeeld
 6. Een chaotische slinger
 7. Chaos in het weer
 8. Chaotische populatiegroei
 9. Bifurcaties en de Mandelbrotverzameling
 10. Conservatieve chaos
 11. Vreemde attractoren
 12. Chaos in werking
 13. Chaos in de biologie en de geneeskunde
 14. Chaos in het zonnestelsel
 15. Nieuwe ideeën en speculaties
 16. Chaos als metafoor
 17. Het einde van de voorspelbaarheid?

Meer informatie

Wat is de fascinatie van chaos? Eind vorige eeuw ontstond een ware chaosrage. Het woord chaos heeft daarbij niet alleen maar de oude, negatieve betekenis van ordeloosheid en anarchie. Chaos heeft ook te maken met creativiteit, vitaliteit en raadselachtige, fractale complexiteit. Het weer is een schoolvoorbeeld van chaos en onvoorspelbaarheid. De turbulente atmosfeer maakt betrouwbare weersverwachtingen op lange termijn onmogelijk. Daarnaast komt chaos voor in de meest uiteenlopende toepassingsgebieden: mechanica, scheikunde, biologie, economie. Zelfs in de psychologie en bedrijfskunde leidt de chaostheorie tot nieuwe inzichten.