• WISKUNDEBOEKEN
  • VOOR SCHOOL, STUDIE EN WERK
  • MEER DAN 150 TITELS!

De Laatste Stelling van Fermat

Peter Lanser

€ 10,-

incl. 9% BTW

Dit deel van de Zebra-reeks gaat over de beroemdste stelling uit de wiskunde: de Laatste Stelling van Fermat. In 1637 schreef de Franse wiskundige Pierre de Fermat in de marge van een Grieks wiskundeboek: "De vergelijking xn + yn = zn, met x, y, z en n positieve gehele getallen, heeft geen oplossing als > 2. Ik heb hiervoor een waarlijk spectaculair bewijs, maar helaas is deze kantlijn te smal om het te bevatten." Honderden jaren hebben wiskundigen geprobeerd deze stelling te bewijzen. Alle pogingen bleven tevergeefs tot in 1993 Andrew Wiles de (wiskunde) wereld verbijsterde met de mededeling dat hij het probleem had opgelost. Hij had het bewijs gevonden! In dit boekje wordt de geschiedenis van deze stelling behandeld, beginnend bij Pythagoras en eindigend met de oplossing.

Deel: Zebra-reeks 7 | ISBN: 9789050410656 | Druk: 2, 2013 | Aantal pagina’s: 64 | Onderwerp: algebra, geschiedenis van de wiskunde | Doelgroep: bovenbouw havo/vwo, algemeen geïnteresseerden | Vak: wiskunde A, wiskunde B, wiskunde D

Op voorraad

Peter Lanser was docent wiskunde aan de Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven en is nu docent wiskunde en lerarenopleider aan de Hogeschool van Amsterdam.

1. Een beroemde stelling
2. Pythagoreïsche drietallen
3. De nalatenschap van Pierre de Fermat
4. Op zoek naar de heilige graal
5. Een andere benadering
6. De ontknoping
7. Epiloog

Appendix 1. Beknopt historisch overzicht
Appendix 2. Bewijzen