• WISKUNDEBOEKEN
  • VOOR SCHOOL, STUDIE EN WERK
  • MEER DAN 150 TITELS!

Differentiaalvergelijkingen

een inleidende cursus

Wim T. van Horssen

€ 10,-

€ 27,-

incl. 9% BTW

Differentiaalvergelijkingen treden op in toepassingsgebieden zoals natuurkunde, sterrenkunde, economie, biologie en op vele andere terreinen. In dit boek wordt, uitgaande van de havo/vwo-kennis van de wiskunde, een inleiding gegeven in de theorie. In de eerste hoofdstukken worden uitvoerig lineaire differentiaalvergelijkingen bestudeerd. Hiervoor zijn lineaire algebra en de theorie van complexe getallen nodig. Vele differentiaalvergelijkingen kunnen niet expliciet in de vorm van eenvoudige, elementaire formules worden opgelost. Hiertoe zijn numerieke rekenmethoden beschikbaar, die ons in staat stellen het verloop van de oplossingen te volgen. Ook zulke methoden komen uitvoerig, op dezelfde inleidende wijze, aan de orde met aandacht onder andere voor de methoden van Euler, Heun en Runge-Kutta. Aan elk hoofdstuk is een vraagstukkenverzameling toegevoegd.

 

Deel: Epsilon Uitgaven 27 | ISBN: 9789050410328 | Druk: 4, 1999 | Aantal pagina’s: 160 | Onderwerp: analyse, toepassingen van de wiskunde | Doelgroep: studenten hogeschool, studenten universiteit

Op voorraad

Wim van Horssen werd in 1960 geboren in Delft. Hij studeerde wiskunde aan de Technische Universiteit in deze stad en promoveerde in 1988 bij J.W. Reyn en A.H.P. van der Burgh. Hij is medeauteur van het boek Inleiding matrixrekening en lineaire optimalisering. Van zijn hand verschenen tevens publicaties over niet-lineaire golftheorie. Thans is hij verbonden aan de TU Delft als onderzoeker en docent.

  1. Lineaire eerste orde differentiaalvergelijkingen
  2. Stelsels lineaire eerste orde differentiaalvergelijkingen
  3. Numerieke methoden