• WISKUNDEBOEKEN
 • VOOR SCHOOL, STUDIE EN WERK
 • MEER DAN 150 TITELS!

Handboek wiskundedidactiek

Paul Drijvers, Anne van Streun, Bert Zwaneveld

€ 34,-

incl. 9% BTW

Het Handboek wiskundedidactiek biedt ondersteuning aan de wiskundeleraar, die actief aan de slag wil met het verbeteren van het eigen onderwijs. Geen teksten die voorschrijven wat de docent zou moeten doen en hoe dan, maar wetenschappelijk onderbouwde informatie, geïllustreerd met inspirerende voorbeelden om de didactische bekwaamheid verder te ontwikkelen. Het is geschreven voor aanstaande wiskundeleraren in het voortgezet onderwijs, maar ook voor hun collega’s die daar al werkzaam zijn, voor opleiders in het eerste- en tweedegraads gebied, auteurs van schoolmethoden en natuurlijk andere belangstellenden.

Deel: Epsilon Uitgaven 72 | ISBN: 9789050411301 | Druk: 8, 2021 | Aantal pagina’s: 400 | Onderwerp: algebra, analyse, meetkunde, kansrekening en statistiek | Doelgroep: leraren en leraren in opleiding

Op voorraad

Dit boek is tot stand gekomen onder redactie van:

Paul Drijvers, universitair hoofddocent aan het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht.
Anne van Streun, wiskundedidacticus, emeritus hoogleraar Education of mathematics and natural sciences aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Bert Zwaneveld, emeritus hoogleraar Professionalisering van de leraar, in het bijzonder in het onderwijs in de wiskunde en in de informatica, aan de Open Universiteit.

De volgende auteurs hebben een bijdrage geleverd: Joke Daemen, Truus Dekker, Paul Drijvers, Willem Hoekstra, Peter Kop, Kees Lagerwaard, Gerrit Roorda, Jeroen Spandaw, Anne van Streun, Nellie Verhoef, Pauline Vos, Bert Zwaneveld.

 1. Leren en onderwijzen van wiskunde
 2. Variabelen en vergelijkingen
 3. Functies
 4. Afgeleide
 5. Meetkunde
 6. Kansrekening
 7. Statistiek
 8. Modelleren
 9. ICT in het wiskundeonderwijs
 10. Wiskundetoetsen
 11. Wiskundige denkactiviteiten

Het boek geeft richting en inspireert, maar wijst de lezer ook op zijn of haar verantwoordelijkheid. Het toont wiskundedidactiek als een volwaardige academische discipline, bovendien in de goede zin van het woord: met de nodige afstand maar tegelijk nauw betrokken op het wiskundeonderwijs zelf. Ik heb alvast de beslissing genomen om het vanaf volgend jaar intensief te gebruiken in mijn cursus wiskundedidactiek. Dat zal de kwaliteit van mijn onderwijs zeker ten goede komen. Maar natuurlijk blijf ik baas boven boek: ik sta nu voor de uitdaging om boeiende lessen te ontwerpen die aansluiten bij dit materiaal. Johan Deprez in Nieuw Archief voor Wiskunde, juni 2013.

Meer informatie

Het Nederlandse wiskundeonderwijs ziet er heel anders uit dan in 1974, toen het invloedrijke boek Didactiek van de wiskunde van Joop van Dormolen verscheen: toepassingen en ICT-gebruik hebben bijvoorbeeld een grotere rol gekregen. Daarnaast is ook de wetenschappelijke kennis over leren en onderwijzen van wiskunde enorm uitgebreid. Om deze kennis toegankelijk te maken en verder te ontwikkelen, schreven de universitaire wiskundedidactici in Nederland samen dit handboek voor wiskundedidactiek. Het eerste hoofdstuk schetst een theoretisch kader over het opslaan van kennis in het menselijk geheugen, verschillende vormen van wiskundige kennis die we bij onze leerlingen willen ontwikkelen en de werkwijzen die je daarvoor als wiskundeleraar in de les kunt gebruiken. In de volgende hoofdstukken wordt dit uitgewerkt voor verschillende wiskundige deelgebieden, zoals algebra, analyse, meetkunde, kansrekening en statistiek. Vervolgens komen overstijgende onderwerpen aan bod zoals modelleren, de inzet van ICT en het toetsen van de verschillende leerdoelen. Het laatste hoofdstuk gaat in op het wiskundige denken en de manieren waarop dit kan worden bevorderd.