• WISKUNDEBOEKEN
 • VOOR SCHOOL, STUDIE EN WERK
 • MEER DAN 150 TITELS!

Getallen

van natuurlijk naar imaginair

Frans Keune

€ 38,-

incl. 9% BTW

In dit boek worden niet alleen de fundamenten van het getalsysteem behandeld, maar ook het gebruik daarvan, zoals bij getalstelsels, vergelijkingen, combinatorische problemen, factorisatie van gehele getallen, het vinden van priemgetallen en veel meer onderwerpen die niet strikt tot de opbouw van het getalsysteem behoren. Ook wordt er nog een zijweg bewandeld: de constructie van de p-adische getallen. In het laatste hoofdstuk wordt getoond dat ook die getallen nut hebben.

Deel: Epsilon Uitgaven 65 | ISBN: 9789050411189 | Druk: 4, 2022 | Aantal pagina’s: 480 | Onderwerp: rekenen, algebra, getallen | Doelgroep: studenten hogeschool, studenten universiteit, algemeen geïnteresseerden

Op voorraad

Frans Keune is in 1945 in Amsterdam geboren, studeerde aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aldaar in 1972 na promotieonderzoek in Utrecht. Na een verblijf van een jaar aan Cambridge University werd hij aan de Katholieke Universiteit Nijmegen als wetenschappelijk medewerker aangesteld. In 1997 werd hij hoogleraar algebra aan diezelfde universiteit, tegenwoordig Radboud Universteit Nijmegen geheten. Frans Keune hecht veel belang aan goed wiskundeonderwijs, van basisschool tot universiteit. Zijn oratie in 1998 was getiteld ’Naar de knoppen’ en betrof de wiskunde in het voortgezet onderwijs.

 1. De Toren van Hanoi
 2. De natuurlijke getallen
 3. Tellen
 4. Iteratie
 5. De gehele getallen
 6. Talstelsels
 7. De rationale getallen
 8. De hoofdstelling van de rekenkunde
 9. Combinaties
 10. Permutaties
 11. Modulorekenen
 12. Kwadraatresten
 13. Priemtesten en factorisatie
 14. Limieten
 15. De reële getallen
 16. De p-adische getallen
 17. De complexe getallen
 18. Kwadratische getallen

Meer informatie

Op de basisschool maakt iedereen kennis met de natuurlijke getallen, 0,1,2,3,... Later wordt dat voor de meeste mensen uitgebreid tot de rationale getallen – getallen die corresponderen met punten op de getallenlijn – voor velen de enige ’echte’ getallen. Het is een lange en niet altijd eenvoudige weg van de natuurlijke getallen, via de rationale getallen, naar de reële getallen. Deze weg wordt nog voortgezet naar de complexe getallen, in het bijzonder de vierkantswortels uit negatieve getallen, ofwel de imaginaire getallen. Dit boek is voortgekomen uit een college aan de Radboud Universiteit Nijmegen dat als doel heeft eerstejaars wiskundestudenten op weg te helpen met redeneringen in een abstracte context en de taal van de wiskunde. De uitvoerige uitleg maakt dat het boek geschikt is voor zelfstudie.