• WISKUNDEBOEKEN
 • VOOR SCHOOL, STUDIE EN WERK
 • MEER DAN 150 TITELS!

Getaltheorie – Een inleiding

Frits Beukers

€ 27,-

incl. 9% BTW

De getaltheorie, de wiskunde van de gehele getallen, is een van de oudste takken van de wiskunde. Van oudsher is het een van de gebieden met een grote aantrekkingskracht op zowel professionele wiskundigen als liefhebbers van getallen. Dit boek vormt een introductie op getaltheoriegebied en is geschikt voor studenten, maar ook voor liefhebbers met een wiskundige achtergrond. Naast een standaard inleiding in de elementaire getaltheorie wordt ook veel aandacht besteed aan recente ontwikkelingen zoals de laatste stelling van Fermat, cryptografie, ontbinding van grote getallen en het abc-vermoeden. Door veel aandacht aan onopgeloste problemen te besteden wordt ook de nadruk gelegd op het feit dat getaltheorie nog steeds een springlevend vak is. Er wordt zorgvuldig aandacht besteed aan het begrijpelijk maken van redeneringen en bewijzen. Bovendien is er een ruime opgavenverzameling aanwezig met uitwerkingen van geselecteerde opgaven.

Deel: Epsilon Uitgaven 42 | ISBN: 9789050411479 | Druk: 7, 2023 | Aantal pagina’s: 282 | Onderwerp: algebra | Doelgroep: studenten hogeschool, studenten universiteit, leraren en leraren in opleiding

Op voorraad

Frits Beukers is in 1953 geboren in Ankara, studeerde aan de universiteit van Leiden en promoveerde aldaar als student van prof. Rob Tijdeman. Na een jaar aan het Institute for Advanced Study werd hij aangesteld als wetenschappelijk medewerker in Leiden. Daarna, vanaf 1986, is hij werkzaam bij de Universiteit Utrecht, vanaf 2000 als hoogleraar. Van zijn hand verschenen een groot aantal wetenschappelijke artikelen op het gebied van getaltheorie, differentiaalvergelijkingen en algebra?sche meetkunde.

 1. De pioniers
 2. De regels van het spel
 3. Priemontbindingen en ggd’s
 4. Delers
 5. Mersenne- en Fermatgetallen
 6. Congruentierekening
 7. Congruentie in actie
 8. Priemtesten en priemonthoudingen
 9. Cryptografie
 10. Decimale ontwikkeling
 11. Kwadraatresten
 12. Sommen van kwadraten
 13. De laatste stelling van Fermat
 14. Kettingbreuken
 15. Bijzondere kettingbreuken
 16. De vergelijking van Pell
 17. Diophantische vergelijkingen
 18. Het abc-vermoeden
 19. Priemgetallen
 20. Irrationaliteit en transcendentie
 21. Het 3n+1 probleem
 22. Uitwerkingen
 23. Appendix

Meer informatie

Dit boek werd oorspronkelijk uitgebracht onder de titel Getaltheorie voor Beginners. Vanaf de vijfde druk is het geheel herzien met als nieuwe titel Getaltheorie – Een inleiding.