• WISKUNDEBOEKEN
 • VOOR SCHOOL, STUDIE EN WERK
 • MEER DAN 150 TITELS!

Hoofdstukken uit de Elementaire Meetkunde

Oene Bottema

€ 19,-

incl. 9% BTW

De eerste editie van dit boek verscheen in 1944 bij Servire. Het boek was kleiner van omvang, maar toch lange tijd een unieke vindplaats voor de klassieke resultaten van de meetkunde zoals de stelling van Pythagoras, de negenpuntscirkel, de driehoek van Morley, de veelhoeken van Poncelet en vele andere onderwerpen die in dit boekje werden geheukerd. Het opmerkelijke van deze nieuwe, geheel herziene uitgave, is dat de schrijver een tiental hoofdstukken aan het boek heeft toegevoegd. Het betreft hier nieuwe, meetkundige stellingen die de afgelopen jaren, onder anderen door de auteur, op dit klassieke gebied zijn verkregen. Deze uitgave sluit aan bij de weer toenemende belangstelling voor de meetkunde in onderzoek en onderwijs.

Deel: Epsilon Uitgaven 9 | ISBN: 9789050410441 | Druk: 6, 2016 | Aantal pagina’s: 144 | Onderwerp: meetkunde | Doelgroep: algemeen geïnteresseerden

Op voorraad

Oene Bottema (1901-1992) werd geboren in Groningen, studeerde daar aan de universiteit en promoveerde in 1927 bij W. van der Woude te Leiden op een meetkundig onderwerp. Van 1924-41 was hij leraar, later directeur, op scholen van middelbaar onderwijs. In 1941 werd hij benoemd tot hoogleraar aan de TH Delft met leeropdracht wiskunde en mechanica, in 1971 ging hij met emeritaat. Van zijn hand verschenen een groot aantal wetenschappelijke artikelen en boeken, vooral op het gebied van de meetkunde en de mechanica. Verder droeg hij honderden problemen bij aan de vraagstukkenserie van het Nieuw Archief voor Wiskunde. Een groot aantal nationale en internationale eerbewijzen werd zijn deel. In 1986 wijdde het Amerikaanse tijdschrift Mechanism and Machine Theory een speciaal nummer aan leven en werk van Bottema.

 1. De stelling van Pythagoras
 2. De stelling van Ceva
 3. Loodlijnen, die door één punt gaan
 4. De negenpuntscirkel en de rechte van Euler
 5. De cirkel van Taylor
 6. Puntcoördinatenstelsels ten opzichte van een driehoek
 7. De oppervlakte van een driehoek als functie van de barycentrische coördinaten van zijn hoekpunten
 8. De afstanden van een punt tot de hoekpunten van een driehoek
 9. De rechte van Wallace
 10. De driehoek van Morley
 11. Ongelijkheden in een driehoek
 12. De gemengde oppervlakte van twee evenwijdige veelhoeken
 13. De isoperimetrische ongelijkheid
 14. De veelhoeken van Poncelet
 15. Een sluitingsvraagstuk voor een driehoek
 16. Een klasse van bijzondere driehoeken
 17. Twee merkwaardige condities voor een driehoek
 18. Een pendant van de rechte van Euler
 19. De stelling van Menelaus; dubbelverhoudingen en poolverwantschappen
 20. De stellingen van desargues en Pappel-Pascal
 21. Inversie
 22. De stelling van Ptolemeus en de stelling van Casey
 23. Voetpuntsdriehoeken; de punten van Brocard
 24. De isogonale verwantschap; het punt van Lemoine
 25. De isotomische verwantschap
 26. De driehoek met twee gelijke bissectrices
 27. De ingeschreven driehoek met kleinste omtrek; het punt van Torricelli