• WISKUNDEBOEKEN
  • VOOR SCHOOL, STUDIE EN WERK
  • MEER DAN 150 TITELS!

Inleiding in de Statistiek

Fetsje Bijma, Marianne Jonker, Aad van der Vaart

€ 32,-

incl. 9% BTW

Statistiek is de wetenschap die zich richt op het trekken van conclusies uit data. Daartoe worden verzamelde gegevens gemodelleerd en geanalyseerd met behulp van wiskundige kansmodellen. In dit boek worden kernbegrippen uit de statistiek omschreven en wordt een wiskundige onderbouwing van belangrijke statistische methoden gegeven. Daarnaast is er veel aandacht voor het verantwoord toepassen van statistische methoden op data. De drie belangrijkste onderwerpen uit de statistiek zijn schatters, toetsen en betrouwbaarheidsgebieden. Verder wordt een aantal bekende regressiemodellen, zoals lineaire regressie en variantie-analyse, behandeld. Ook optimaliteit van schatters en toetsen komt in dit boek aan de orde, evenals de selectie van het best passende model. Ieder hoofdstuk eindigt met een praktijkvoorbeeld waarin beschreven statistische methoden worden toegepast.

Deel: Epsilon Uitgaven 76 | ISBN: 9789050411738 | Druk: 3, 2018 | Aantal pagina’s: 400 | Onderwerp: kansrekening en statistiek | Doelgroep: studenten universiteit

Op voorraad

Fetsje Bijma is universitair docent wiskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij studeerde wiskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde aan de faculteit Geneeskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Marianne Jonker is biostatisticus bij het VU medisch centrum in Amsterdam. Zij studeerde wiskunde en promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar zij geruime tijd gewerkt heeft als universitair docent wiskunde.

Aad van der Vaart is hoogleraar stochastiek aan de Universiteit Leiden en lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Hij studeerde wiskunde en psychologie en promoveerde aan de Universiteit Leiden. Hij heeft gewerkt aan universiteiten in de Verenigde Staten en in Parijs, en aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

1. Introductie
2. Verdelingsonderzoek
3. Schatters
4. Toetsen
5. Betrouwbaarheidsgebieden
6. Optimaliteitstheorie
7. Regressiemodellen
8. Modelselectie

 

A. Elementen uit de Kansverdeling
B. Multivariate Normale Verdeling
C. Tabellen
D. Antwoorden op de Opgaven

Meer informatie

Dit boek gaat uit van basiskennis van kansrekening, calculus en lineaire algebra bij de lezer. In de derde druk zijn secties toegevoegd over gegeneraliseerde schattingsvergelijkingen en gemengde modellen, en enkele kleine wijzigingen aangebracht. Het boek is zodoende weer parallel aan de Engelse vertaling, die in 2017 is verschenen (bij Amsterdam University Press).