• WISKUNDEBOEKEN
  • VOOR SCHOOL, STUDIE EN WERK
  • MEER DAN 150 TITELS!

Kosmologie

van oerknal via niets tot straling en stof

Bram Achterberg

€ 40,-

incl. 9% BTW

De kosmologie heeft zich in de laatste jaren pijlsnel ontwikkeld door nieuwe impulsen vanuit de hoge-energie-fysica, de natuurkunde van elementaire deeltjes, en door de nieuwe sterrenkundige waarnemingen. Dit boek bespreekt het kosmologisch oerknalmodel voor het ontstaan van ons heelal; dit model wordt inmiddels door waarnemingen en theorie in belangrijke mate ondersteund. Het geeft een historisch overzicht van de discussie en de studie van natuurkundige processen die tot dit model hebben geleid en besteedt vervolgens veel aandacht aan de recente ontwikkelingen die de hernieuwde belangstelling voor het oerknalmodel hebben teweeg gebracht. In het laatste deel, bestaande uit een zestal hoofdstukken, komt het verband tussen moderne kosmologie en filosofie aan de orde.

Deel: Epsilon Uitgaven 29 | ISBN: 9789050410700 | Druk: 4, 2013 | Aantal pagina’s: 554 | Onderwerp: toepassingen van de wiskunde, natuurkunde | Doelgroep: studenten hogeschool, studenten universiteit, onderzoekers

Op voorraad

Bram Achterberg werd in 1953 geboren in Maarn. Hij studeerde natuur- en sterrenkunde aan de universiteit van Utrecht en promoveerde aldaar in 1981. Hij was vervolgens werkzaam aan het California Institute of Technology en aan de University of California in Berkeley. In 1984 werd hem door NWO een Huygens-stipendium toegekend. Sinds 1989 is hij verbonden aan het Sterrenkundig Instituut van de Universiteit van Utrecht, vanaf 1998 als hoogleraar, en aan het Centrum voor Hoge Energie Astrofysica in Amsterdam.

Deel I. Grondslag van de moderne kosmologie: het standaardmodel
1. Inleiding
2. Het uitdijend heelal
3. Een omwenteling in de natuurkunde
4. Het model van Friedmann
5. Heelal met straling, stof en ’niets’
6. Thermodynamica van het heelal
7. De geometrie van het heelal
8. Is het standaardmodel succesvol?

Deel II. De microkosmos: fundamentele deeltjes en krachten
9. Deeltjes en wisselwerking
10. Fundamentele krachten en deeltjes
11. Behoudswetten en unificatie
12. Quantum-zwaartekracht?

Deel III. Het opblaas-heelal, of ’iets uit niets’
13. Fase-overgangen in het heelal
14. De eigenschappen van ’niets’
15. Negatieve druk en inflatie
16. Een vlak heelal uit niets
17. Chaotische inflatie

Deel IV. Deeltjesprocessen in een expanderend heelal
18. Productie en vernietiging
19. Overlevingskans en deeltjessoort
20. Het heelal in de stralingsfase

Deel V. Observationele kosmologie en structuur in het heelal
21. Observationele kosmologie
22. De massaverdeling in ons heelal
23. Vorming van structuur in het heelal
24. De Kosmische Achtergrondstraling
25. Samenvatting: Ωm, ΩΛ en H0

Deel VI. Kosmologie en filosofie
26. Samen- of tegenspraak
27. Heeft het heelal een doel?
28. Wetenschapper, koopman of priester?
29. Buitenaards leven
30. Charlatans of dissidenten
31. Nog onbeantwoorde vragen
32. Appendix