• WISKUNDEBOEKEN
  • VOOR SCHOOL, STUDIE EN WERK
  • MEER DAN 150 TITELS!

Filosofie van de wiskundige praktijk

Joachim Frans, Bart Van Kerkhove, Jean Paul Van Bendegem

€ 10,-

incl. 9% BTW

Wiskunde en filosofie hebben samen al een lange geschiedenis doorlopen. In dit boekje richten we onze aandacht op de filosofie van de wiskundige praktijk. Deze discipline beschouwt wiskunde in de eerste plaats als een menselijke activiteit. Men erkent dat wiskundige kennis niet onveranderlijk en onfeilbaar is, maar net zoals andere kennis sociaal, cultureel en historisch gebonden is. We stellen enkele filosofische thema’s voor die opduiken wanneer we de activiteiten van wiskundigen van nabij bekijken. We analyseren hoe wiskundigen op zoek kunnen gaan naar een bewijs, of en hoe deze bewijzen esthetische of verklarende eigenschappen hebben, en welke rol wiskunde kan spelen binnen wetenschap en de maatschappij. We nodigen de lezer aan de hand van opdrachten uit om hier mee over te reflecteren.

Deel: Zebra-reeks 65 | ISBN: 9789050411950 | Druk: 1, 2022 | Aantal pagina’s: 68 | Onderwerp: bewijzen en redeneren, filosofie en grondslagen | Doelgroep: bovenbouw havo/vwo, algemeen geïnteresseerden | Vak: wiskunde A, wiskunde B, wiskunde C, wiskunde D

Op voorraad

Joachim Frans is postdoctoraal onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel.

Bart Van Kerkhove is professor aan de Vrije Universiteit Brussel en gastdocent aan de Universiteit Hasselt.

Jean Paul Van Bendegem is emeritus professor aan de Vrije Universiteit Brussel.

Alle drie de auteurs zijn verbonden aan het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie van de Vrije Universiteit Brussel.

1. Filosofie en wiskunde, vandaag en nu
2. Het vinden van een bewijs
3. De schoonheid van een bewijs
4. Het verklarend vermogen van een bewijs
5. De onmisbaarheid van de wiskunde
6. Wiskunde en maatschappij
7. Filosofie en wiskunde, morgen

Oplossingen