• WISKUNDEBOEKEN
  • VOOR SCHOOL, STUDIE EN WERK
  • MEER DAN 150 TITELS!

Kansrekening in Werking

een moderne aanpak

Henk Tijms

€ 10,-

incl. 9% BTW

Kansrekening en statistiek zijn de wiskundevakken van de 21ste eeuw. Statistische geletterdheid is van groot belang in de huidige maatschappij. Kennis van kansrekening is hiervoor de basis. Dit boekje is een pleidooi voor de invoering van kansrekening als een volwaardig wiskundevak in het curriculum op de middelbare school. Kansrekening is nauw verbonden met het leven van alledag en vindt toepassingen op allerlei terreinen van moderne wetenschap. In dit boekje staan het bevorderen van inzicht en het vormen van begrip voorop. Een moderne benadering van kansrekening wordt gegeven. Het accent ligt enerzijds op conditionele kansen met daaraan gekoppeld Bayesiaanse analyse en anderzijds op computersimulatie van kansproblemen waarbij modelmatig en algoritmisch denken bijeenkomen.

Deel: Zebra-reeks 52 | ISBN: 9789050411868 | Druk: 4, 2023 | Aantal pagina’s: 72 | Onderwerp: analyse, kansrekening en statistiek | Doelgroep: bovenbouw havo/vwo, algemeen geïnteresseerden | Vak: wiskunde A, wiskunde B, wiskunde C, wiskunde D

Op voorraad

Henk Tijms is emeritus hoogleraar toegepaste wiskunde aan de Vrije Universiteit en auteur van veelgebruikte universitaire leerboeken op het gebied van de kansrekening.

1. Combinatoriek en Calculus voor Kansrekening
2. Basisbeginselen van de Kansrekening
3. Nuttige Kansverdelingen met Toepassingen
4. Verrassende Wereld van Poisson Kansen
5. Monte Carlo Simulatie en Kansrekening