• WISKUNDEBOEKEN
  • VOOR SCHOOL, STUDIE EN WERK
  • MEER DAN 150 TITELS!

Een Koele Blik op Waarheid

bewijzen en redeneren in de wiskunde

Ferdinand Verhulst

€ 10,-

incl. 9% BTW

Over ’wat waar is’ kun je flink van mening verschillen. In de wiskunde kun je van alles berekenen en ook vermoedens hebben over het waar zijn van allerlei beweringen. Deze zebra houdt zich bezig met de vraag wat een bewijs is en welke dingen bewijsbaar zijn. Daarvoor zijn er verschillende methoden die worden opgesomd, maar vaak is een tamelijk onverwachte gedachtengang effectief. Dit laten we zien aan de hand van een groot aantal voorbeelden uit de getaltheorie en de vlakke meetkunde.

Deel: Zebra-reeks 26 | ISBN: 9789050411004 | Druk: 1, 2007 | Aantal pagina’s: 64 | Onderwerp: algebra, getallen, bewijzen en redeneren, filosofie en grondslagen | Doelgroep: bovenbouw havo/vwo, algemeen geïnteresseerden | Vak: wiskunde A, wiskunde B, wiskunde C, wiskunde D

Op voorraad

Ferdinand Verhulst is emeritus hoogleraar van de Universiteit Utrecht en oprichter van Epsilon Uitgaven.

1. Inleiding
2. Wat is bewijsbaar?
3. Voorbeelden van bewijzen
4. De stijl van een wiskundig bewijs
5. De regels van het spel
6. Aanwijzingen bij opgaven, opdrachten
7. Websites en Literatuur