• WISKUNDEBOEKEN
  • VOOR SCHOOL, STUDIE EN WERK
  • MEER DAN 150 TITELS!

De Theorie van Complexe Functies

Ronald A. Kortram

€ 27,-

incl. 9% BTW

De theorie van de complexe functies is een tak van de wiskunde met een lange en fraaie traditie. Bovendien speelt de theorie een belangrijke rol in uiteenlopende toepassingsgebieden als bijvoorbeeld de golftheorie in de natuurkunde, de stromingsleer en de elektrotechniek. Dit boek begint met het basismateriaal, de complexe getallen, en behandelt dan differentieerbaarheid, machtreeksen en contourintegralen. Hierna volgen de integraalstellingen van Cauchy met enkele toepassingen, het maximumprincipe, de residuenstelling, de homotopiestelling en de afbeeldingsstelling van Riemann. Voorts wordt aandacht besteed aan de benaderingsstelling van Runge en speciale onderwerpen als analytische voortzetting en nulpunten van gehele functies. Aan de tekst is bij elk onderdeel een groot aantal vraagstukken toegevoegd.

Deel: Epsilon Uitgaven 13 | ISBN: 9789050410175 | Druk: 3, 2003 | Aantal pagina’s: 176 | Onderwerp: analyse | Doelgroep: studenten universiteit

Op voorraad

Ronald Kortram werd in 1944 geboren te Paramaribo, Suriname. Hij studeerde te Leiden en promoveerde aldaar in 1971 bij C. Visser. Vanaf 1970 is hij werkzaam aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, tegenwoordig als universitair hoofddocent. In het jaar 1973-1974 verbleef hij aan de universiteit van Helsinki en daarna nog enkele malen voor korte tijd. Zijn publicaties liggen op het terrein van de potentiaaltheorie en de theorie van de complexe functies.

  1. De fundamenten
  2. De theorie der complexe functies
  3. Speciale onderwerpen