• WISKUNDEBOEKEN
  • VOOR SCHOOL, STUDIE EN WERK
  • MEER DAN 150 TITELS!

Een Variabele Constante

Historische en didactische aspecten van de Analyse op school

Martin Kindt

€ 36,-

incl. 9% BTW

Dit boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft de lange (voor)geschiedenis van het vak analyse in het voortgezet onderwijs. Daarin komen onder meer drie grote leerplanprojecten in de bovenbouw van vwo en havo ter sprake, te weten Hewet (de invoering van wiskunde A op het vwo), Hawex (splitsing van de havo-wiskunde in de stromen A en B) en Profi (nieuwe programma’s voor de profielen N&G en N&T). Het tweede deel is vooral te beschouwen als achtergrondboek. Aan de hand van zes thema’s uit de elementaire analyse worden stukjes wiskundige theorie, uitgewerkte problemen, didactische opmerkingen, historische excursies en persoonlijke opinies in een bonte afwisseling voor de lezer opgevoerd.

Deel: Epsilon Uitgaven 82 | ISBN: 9789050411530 | Druk: 1, 2015 | Aantal pagina’s: 432 | Onderwerp: analyse, geschiedenis van de wiskunde | Doelgroep: leraren en leraren in opleiding, algemeen geïnteresseerden

Op voorraad

Martin Kindt werd in 1976, na zestien jaar wiskundeleraar geweest te zijn, ontwerper/onderzoeker bij het Instituut Ontwikkeling Wiskundeonderwijs (IOWO), de vroege voorloper van het Freudenthal Instituut. In die hoedanigheid was hij intensief betrokken bij de bovengenoemde leerplanprojecten. Daarnaast doceerde hij in de avonduren analytische en projectieve meetkunde aan opleidingen voor leraar wiskunde in Arnhem en Utrecht.

Voorbeschouwing

Deel 1 Hogere Wiskunde op School
1. Een aanloop van vijftig jaar
2. Om de tien jaar een nieuwe horde

Deel 2 Achtergrond Didactiek Verdieping
3. Analyse kan ook discreet zijn
4. Meetkunde en analyse
5. Analyse in beweging
6. Het verschijnsel raaklijn
7. Algebra en analyse
8. Optimaliseren met en zonder calculus

Nawoord
Literatuur
Leerlingteksten en Schoolboeken
Namenregister