• WISKUNDEBOEKEN
 • VOOR SCHOOL, STUDIE EN WERK
 • MEER DAN 150 TITELS!

De Meetkunst van Albrecht Dürer

Martin Kindt

€ 10,-

incl. 9% BTW

Albrecht Dürer (1471–1528) was niet alleen een begenadigd schilder en tekenaar, maar ook een gedreven liefhebber van meetkunde. In de laatste jaren van zijn leven schreef hij een lijvig meetkundeboek ’bestemd voor kunstliefhebbers’. Daarin geeft hij er blijk van veel te hebben geleerd van de Griekse wiskundigen uit de Oudheid. Zijn aanpak is echter vooral intuïtief. Bewijzen en berekeningen ontbreken in zijn fraai geïllustreerde werk. Naast enkele interessante krommen behandelde Dürer ook regelmatige veelhoeken en veelvlakken en was hij (een van) de eerste(n) die uitslagen van ruimtelijke vormen ontwierp. In deze Zebra worden een aantal fragmenten uit zijn werk nader bekeken en uitgediept.

Deel: Zebra-reeks 55 | ISBN: 9789050411752 | Druk: 1, 2018 | Aantal pagina’s: 60 | Onderwerp: meetkunde, geschiedenis van de wiskunde | Doelgroep: bovenbouw havo/vwo, algemeen geïnteresseerden | Vak: wiskunde B, wiskunde D

Op voorraad

Martin Kindt was leraar, docent lerarenopleiding, leerplanontwikkelaar en onderzoeker. Ook na zijn pensioen is hij nog actief medewerker van het Freudenthal Instituut.

 1. Wie was Albrecht Dürer?
 2. Spiralen
 3. Ellips en parabool
 4. Regelmatige veelhoeken
 5. Mozaïeken en kransen
 6. Veelvlakken
 7. Verdubbeling van de kubus
 8. Intermezzo: cirkels en bollen
 9. Een geheimzinnig veelvlak