• WISKUNDEBOEKEN
  • VOOR SCHOOL, STUDIE EN WERK
  • MEER DAN 150 TITELS!

Babylonische Wiskunde

Ab van der Roest, Martin Kindt

€ 10,-

incl. 9% BTW

Al duizenden jaren voor onze jaartelling waren verschillende volkeren met wiskunde bezig. Het ging daarbij meestal om praktische toepassingen zoals landmeetkunde en sterrenkunde. De Babyloni�rs deden echter zelfs al aan wiskunde om de wiskunde. In deze Zebra komen verschillende aspecten van de Babylonische wiskunde aan bod, zoals rekenen, algebra en meetkunde. Daarbij wordt vaak uitgegaan van originele teksten in spijkerschrift op kleitabletten. Een beroemd tablet dat aan de orde komt is Plimpton 322, waarop een serie raadselachtige getallen staat. De vele opgaven maken dit boekje een wiskundige en historische ontdekkingstocht.

Deel: Zebra-reeks 20 | ISBN: 9789050410908 | Druk: 3, 2019 | Aantal pagina’s: 64 | Onderwerp: rekenen, algebra, meetkunde, getallen, geschiedenis van de wiskunde | Doelgroep: bovenbouw havo/vwo, algemeen geïnteresseerden | Vak: wiskunde A, wiskunde B, wiskunde C, wiskunde D

Op voorraad

Martin Kindt is gepensioneerd medewerker van het Freudenthal Instituut.

Ab van der Roest is docent wiskunde te Veenendaal.

1. Cijfers ontcijferd
2. Over talstelsels
3. Babylonische rekenkunst
4. Een onmeetbarte lengte
5. Babylonische vierkantsvergelijkingen
6. Staaltjes van Babylonische meetkunde
7. Hoe raadselachtig is Plimpton 322?