• WISKUNDEBOEKEN
  • VOOR SCHOOL, STUDIE EN WERK
  • MEER DAN 150 TITELS!

Wiskunde in Werking deel 1

vectoren en matrices toegepast

Maarten de Gee

€ 37,-

incl. 9% BTW

Deel 1 van Wiskunde in Werking behandelt de basis van de vector- en matrixrekening. De stof wordt zo aangeboden dat de praktische bruikbaarheid zo groot mogelijk is. De eerste vier hoofdstukken bestrijken de basis van de vector- en matrixrekening. Hierin wordt behandeld wat elke kwantitatieve wetenschapper van de lineaire algebra zou moeten weten: lineaire vergelijkingen, vector, matrix, determinant, eigenwaarde en eigenvector, projectie en regressie. De drie hoofdstukken daarna gaan wat meer de diepte in. Hierin komen iets meer gespecialiseerde onderwerpen aan bod, zoals kern en beeld, de normaalvormen, singuliere waarden en hoofdcomponenten.

Deel: Epsilon Uitgaven 48 | ISBN: 9789050411400 | Druk: 11, 2015 | Aantal pagina’s: 440 | Onderwerp: algebra, toepassingen van de wiskunde | Doelgroep: studenten universiteit

Op voorraad

Maarten de Gee is als wiskundige verbonden aan Wageningen University & Research. De leden van de wiskunde groep waartoe hij behoort doen onderzoek in de toegepaste wiskunde op gebieden als weer- en klimaatmodellen, grondwaterstroming en populatiedynamica.

  1. Vectoren
  2. Matrices en lineaire afbeeldingen
  3. Determinanten, eigenwaarden en eigenvectoren
  4. Meetkunde met vectoren
  5. Deelruimten
  6. Basistransformaties
  7. Orthogonaliteit

Meer informatie

De laatste jaren is het gebruik van wiskundige modellen opgekomen in uiteenlopende wetenschappen als biologie, chemie, economie, farmacie, milieuwetenschappen, planologie en sociologie. Kennis van wiskunde is dan ook voor studenten en onderzoekers in deze disciplines van groot belang. De drie delen van Wiskunde in Werking behandelen wiskundige onderwerpen die, wat inhoud, vorm en presentatie betreffen, nauw aansluiten bij technologische en natuurwetenschappelijke studierichtingen. In deze drie delen wordt de stof zo aangeboden dat de praktische bruikbaarheid optimaal is.