• WISKUNDEBOEKEN
  • VOOR SCHOOL, STUDIE EN WERK
  • MEER DAN 150 TITELS!

Wiskunde in Werking van A naar B

Maarten de Gee

€ 34,-

incl. 9% BTW

Dit boek behandelt de basis van de ’calculus’, het deel van de wiskunde dat gaat over functies, differentiëren en integreren. De stof wordt zoveel mogelijk geïllustreerd aan de hand van toepassingen, waarbij de verbinding tussen de wiskunde en de toepassing zeker zo belangrijk is als de wiskunde zelf. Dit boek is bijzonder geschikt voor eerstejaars studenten die eindexamen wiskunde A gedaan hebben en nu voor een exacte richting hebben gekozen. Ook voor studenten met wiskunde B die de stof willen herhalen en alle anderen met belangstelling voor toepassingen van wiskunde is dit een mooi opstapje naar de boeken Wiskunde in Werking deel 1, 2 en 3.

Deel: Epsilon Uitgaven 70 | ISBN: 9789050411271 | Druk: 3, 2015 | Aantal pagina’s: 272 | Onderwerp: analyse, toepassingen van de wiskunde | Doelgroep: studenten universiteit

Op voorraad

Maarten de Gee is als wiskundige verbonden aan Wageningen University & Research. De leden van de wiskunde groep waartoe hij behoort doen onderzoek in de toegepaste wiskunde op gebieden als weer- en klimaatmodellen, grondwaterstroming en populatiedynamica.

  1. Vergelijkingen en functies
  2. Machtsfuncties, exponentiële functies en logaritmen
  3. Differentiëren en afgeleide functies
  4. Goniometrische functies
  5. Integreren

Meer informatie

De wiskunde vindt van oudsher zijn belangrijkste toepassingsgebied in de natuurkunde. Veel recenter is het gebruik van wiskundige modellen en technieken in andere wetenschappen, zoals biologie, chemie, economie, farmacie, milieuwetenschappen, planologie en sociologie. Kennis van wiskundige technieken is dus ook voor studenten en onderzoekers in deze disciplines van groot belang. De eerste twee hoofdstukken van dit boek behandelen de standaardfuncties. Deze tekst is niet bedoeld als inleiding, maar meer als herhaling, en om eerder opgedane kennis te verbreden en te verdiepen. Ook geven ze ruimte om wiskundige vaardigheden verder aan te scherpen. Daarna volgen drie hoofdstukken over differentiëren, periodieke functies en integreren.