• WISKUNDEBOEKEN
  • VOOR SCHOOL, STUDIE EN WERK
  • MEER DAN 150 TITELS!

Wiskunde in Werking deel 3

functies van meer variabelen toegepast

Maarten de Gee

€ 30,-

incl. 9% BTW

Deel 1 en 2 van Wiskunde in Werking bevatten noodzakelijke basisstof. Deel 3 sluit hier wat presentatie betreft volledig op aan. Wiskundige technieken worden direct ingebed in een groot aantal toepassingen van zeer verschillende aard waarbij tevens aandacht wordt besteed aan het modelleren. De onderwerpen, gewone en partitiële differentiaalvergelijkingen en vectorvelden, maken dat het ingangsniveau iets hoger ligt dan bij de eerste twee delen; ook zijn de toepassingen wat geavanceerder. Er zijn veel vraagstukken opgenomen met uitwerkingen.

Deel: Epsilon Uitgaven 50 | ISBN: 9789050410007 | Druk: 3, 2009 | Aantal pagina’s: 368 | Onderwerp: analyse, toepassingen van de wiskunde | Doelgroep: studenten universiteit

Op voorraad

Maarten de Gee is als wiskundige verbonden aan Wageningen University & Research. De leden van de wiskunde groep waartoe hij behoort doen onderzoek in de toegepaste wiskunde op gebieden als weer- en klimaatmodellen, grondwaterstroming en populatiedynamica.

  1. Differentiaalvergelijkingen
  2. Integratie in twee en drie dimensies
  3. Partitiële differentiaalvergelijkingen: een inleiding
  4. Vectorvelden, gradiënt en divergentie
  5. Partitiële differentiaalvergelijkingen: Fourierreeksen

Meer informatie

De laatste jaren is het gebruik van wiskundige modellen opgekomen in uiteenlopende wetenschappen als biologie, chemie, economie, farmacie, milieuwetenschappen, planologie en sociologie. Kennis van wiskunde is dan ook voor studenten en onderzoekers in deze disciplines van groot belang. De drie delen van Wiskunde in Werking behandelen wiskundige onderwerpen die, wat inhoud, vorm en presentatie betreffen, nauw aansluiten bij technologische en natuurwetenschappelijke studierichtingen. In deze drie delen wordt de stof zo aangeboden dat de praktische bruikbaarheid optimaal is.