• WISKUNDEBOEKEN
  • VOOR SCHOOL, STUDIE EN WERK
  • MEER DAN 150 TITELS!

Wiskunde in Werking deel 2

analyse toegepast

Maarten de Gee

€ 30,-

incl. 9% BTW

Deel 2 van Wiskunde in Werking behandelt de basis van de analyse. De stof wordt zo aangeboden dat de praktische bruikbaarheid zo groot mogelijk is, door middel van concrete voorbeelden en toepassingen. De hoofdstukken zijn volgens een vast patroon opgebouwd. Elk hoofdstuk begint met een inleiding; hierin wordt uitgelegd wat de aard van dat hoofdstuk is, en waarvoor de stof nodig is. Vervolgens komt er een aantal drieluiken, bestaande uit wiskundig gereedschap, toepassingen en opgaven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een reflectie, waarin de behandelde stof in een breder perspectief wordt geplaatst.

Deel: Epsilon Uitgaven 49 | ISBN: 9789050411837 | Druk: 14, 2020 | Aantal pagina’s: 416 | Onderwerp: analyse, toepassingen van de wiskunde | Doelgroep: studenten universiteit

Op voorraad

Maarten de Gee is als wiskundige verbonden aan Wageningen University & Research. De leden van de wiskunde groep waartoe hij behoort doen onderzoek in de toegepaste wiskunde op gebieden als weer- en klimaatmodellen, grondwaterstroming en populatiedynamica.

  1. Rijen, reeksen en iteratieve processen
  2. Functies
  3. Integreren
  4. Integratietechnieken
  5. Differentiaalvergelijkingen
  6. Functies van twee variabelen: differentiëren en integreren
  7. Functies van twee variabelen: extremen
  8. Complexe getallen

Meer informatie

De laatste jaren is het gebruik van wiskundige modellen opgekomen in uiteenlopende wetenschappen als biologie, chemie, economie, farmacie, milieuwetenschappen, planologie en sociologie. Kennis van wiskunde is dan ook voor studenten en onderzoekers in deze disciplines van groot belang. De drie delen van Wiskunde in Werking behandelen wiskundige onderwerpen die, wat inhoud, vorm en presentatie betreffen, nauw aansluiten bij technologische en natuurwetenschappelijke studierichtingen. In deze drie delen wordt de stof zo aangeboden dat de praktische bruikbaarheid optimaal is.