• WISKUNDEBOEKEN
 • VOOR SCHOOL, STUDIE EN WERK
 • MEER DAN 150 TITELS!

Analyse voor Beginners

Arnoud van Rooij

€ 28,-

incl. 9% BTW

De analyse speelt een rol in bijna alle toepassingen van de wiskunde. Deze tekst, die voor beginnende studenten is geschreven, legt de nadruk op zowel begrip van de analyse als technische vaardigheid. Zo komt convergentie aan de orde, differentiatie en integratie worden behandeld, maar ook volledige inductie en het rekenen met rijen. De stof reikt tot differentiatie en integratie van functies van twee veranderlijken. In de laatste paragrafen wordt opnieuw aandacht geschonken aan de grondslagen. Vele historische intermezzo’s brengen de noodzakelijke culturele achtergrond aan die hoort bij de beoefening van het vak wiskunde. Dit boek is ontstaan uit jarenlange ervaring met het geven van colleges analyse. De tekst kan worden gebruikt voor zelfstudie door de uitvoerige uitleg en het gevoel voor de problemen dat bijgebracht wordt. De didactische stijl is verbonden met de precisie die voor het vak nodig is, maar de lezer kan de tekst bestuderen zonder te bekeeuwen. De uitvoerige behandeling van rijen en reeksen maakt het boek ook geschikt voor studenten informatica.

Deel: Epsilon Uitgaven 6 | ISBN: 9789050410052 | Druk: 5, 2020 | Aantal pagina’s: 288 | Onderwerp: analyse | Doelgroep: studenten hogeschool, studenten universiteit

Op voorraad

Arnoud van Rooij werd in 1936 geboren te Eindhoven, studeerde wiskunde in Utrecht en promoveerde daar in 1963 bij Hans Freudenthal. Hij verbleef twee jaar aan de universiteit van Pennsylvania en daarna herhaaldelijk voor kortere tijd in de Verenigde Staten. In 1965 werd hij benoemd tot lector, in 1971 tot hoogleraar aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Van zijn hand verschenen een aantal artikelen en boeken over onderwerpen uit de analyse.

 1. Ter kennismaking
 2. Volledige inductie
 3. Getalrijen
 4. Convergentie
 5. Rekenen met convergente rijen
 6. De e-macht
 7. De logaritme
 8. Sommatie
 9. Iteratie
 10. Lineaire benadering
 11. Differentiatie
 12. Stijgen en dalen van functies
 13. Hogere afgeleiden
 14. De trigonometrische functies
 15. Differentiaalvergelijkingen
 16. Integralen
 17. Integralen (vervolg)
 18. Primitiveren
 19. Functies van twee veranderlijken: Differentiatie
 20. Functies van twee veranderlijken: Integratie
 21. De reële getallen
 22. Continue functies